VlaS - Vlaamse Traditionele Sporten vzw

Over VlaS

 

Logo VlaS kleiner

 Koepelorganisatie - Sportfederatie

 

VlaS - Vlaamse Traditionale Sporten vzw, ondersteunt en promoot Vlaamse traditionele sporten. Meer bepaald de beoefening van volkssportwedstrijden in clubverband. Samen met haar volkssportbonden en -clubs wil VlaS als koepel hun werking en aanbod helpen versterken.

VlaS is door Sport Vlaanderen erkend en gesubsidieerd als OSV, Organisatie voor Sportieve Vrijetijdsbesteding.

Daarnaast zijn alle VlaS-clubs ook automatisch lid van onze, door Sport Vlaanderen erkende, Vlaamse sportfederatie Sportiv vzw.

 

VlaS wil los van ideologische en religieuze overtuigingen:
  1. een koepel zijn die de traditionele sportverenigingen in Vlaanderen vertegenwoordigt in binnen- en buitenland.
  2. de beoefening promoten van traditionele sporten als actieve wedstrijd- en recreatiesport in georganiseerd verband.
  3. de aangesloten volkssportenbonden en -clubs begeleiden met het oog op het verhogen van de participatie, de kwaliteit van de beoefening en de dynamiek van hun werking.
  4. de bekendheid van het aanbod bevorderen.
  5. de waarden versterken eigen aan de traditionele sporten (waarden zoals respect, gemeenschapsbanden, sportiviteit en vrijwillige inzet).
  6. bijdragen tot de ontwikkeling en actualisering van het sportief aspect van het Vlaams volkssporterfgoed.

 ========

Inschrijven op onze nieuwsbrief

 

In de submenu's onder "over VlaS" bovenaan vind je meer informatie over onze missie, ons bestuur en onze leden.

Via "ongevallenverzekering" kan je onze uitstekende polis nalezen, aangifteformulieren downloaden of een stap voor stap handleiding terugvinden.

 

 

Internet Leden Administratie - ILA

Onze geweldige software, op maat van de clubs en bonden.
Met één klik al je clubinformatie raadplegen, wijzigen en nieuwe leden ingeven.


Log hier in als clubsecretaris


logo ILA

 

 

Zoek je nog andere informatie op onze webstek maar je kan ze niet vinden ? Geef ons een seintje, we onderzoeken graag de mogelijkheid om dit toe te voegen.

 

Privacy Statement