Beleid

Missie

VLAS wil als koepel van traditionele sportbonden en -clubs, hun werking en aanbod versterken opdat meer mensen een volkssport zouden beoefenen.

 

Vlas wil los van ideologische en religieuze overtuigingen:

  • een koepel zijn die de sportverenigingen van traditionele sporten in Vlaanderen vertegenwoordigt
  • de bekendheid verhogen van het aanbod aan traditionele sporten als actieve wedstrijd- en recreatiesport
  • de aangesloten volkssportbonden en -clubs begeleiden met het oog op het verhogen van de participatie, de kwaliteit van de beoefening en de dynamiek van hun werking
  • de waarden versterken eigen aan de traditionele sporten (waarden zoals respect, gemeenschapsbanden, sportiviteit en vrijwillige inzet).

Beleidsplan

In het beleidsplan 21-24 onderscheidt Vlas 3 grote strategische doelen:

  • Zo veel mogelijk actieve beoefenaars van onze sporten
  • De drempel naar onze sporten verlagen
  • Innoveren van het aanbod van onze sporten

Daarnaast is er beslist om doorheen de beleidsperiode voor drie projecten beleidsfocussen aan te vragen:

  • Laagdrempelig animatie aanbod: #volkssportanimaties
  • Lage drempels voor een nieuwe generatie volkssporters: Tradition for Kids
  • Nieuw aanbod creëren in samenwerking met onze bonden

Raadpleeg het beleidsplan en de beleidsfocussen

Jaarverslagen

Jaarlijks maakt Vlas een jaarverslag op. In dit jaarverslag geven we je graag meer inzicht in wat wij en onze bonden het afgelopen jaar hebben bereikt.

De jaarverslagen zijn te raadplegen via Issuu.

Verslagen Algemene Vergadering en Bestuursorgaan

De Algemene Vergadering en het Bestuursorgaan komen meerdere keren per jaar samen.