• curve bowls.gif
  • krulbol.gif
  • touwtrekken.gif
  • katapult.gif
  • staande_wip.gif
  • kruisboog.gif
  • flessenschieten.gif
  • liggende wip.gif
  • staande wip.gif
  • schaarbaan.gif

Vlaamse 

Traditionele 

Sporten

vzw

We ontvingen half oktober 2015 een brief van de Europese Commissie waarin toegelicht werd dat ons TS4H-project (zie link: Traditional Sports for Health) niet geselecteerd werd. Twintig van de 350 projecten zijn wel weerhouden. VlaS is dus zeker niet het enige afgewezen project.
In een korte evaluatie werden de sterke en zwakke punten van ons project opgesomd. We halen hieruit de belangrijkste opmerkingen:
Het projectvoorstel is redelijk gestructureerd..., Het projectvoorstel bevat een innoverend aspect..., De analyse van de noden in de betrokken landen had beter uitgewerkt kunnen worden, ... Meer uitleg is nodig voor het grote aandeel van wetenschappelijk onderzoek in het project , ... Het budget mocht meer gedetailleerd zijn en gericht op kostenbesparing, het grote aandeel personeelskosten beter beargumenteerd, ... Een allesomvattend noodplan ontbreekt, ... De kwaliteitscontrole is te bondig geformuleerd, ... De duurzaamheid van het project werd niet aangetoond (verder zetting van het project door de partners). Het project zou gebaat zijn bij een meer nauwgezette verduidelijking van haar toegevoegde waarde.
Als sterktes werden genoemd:
• De indiener (VlaS) en het management team zijn ervaren.
• Het onderwerp is een interessant idee.
• Het project kan innovatief genoemd worden.
Deze evaluatie is hard en we zouden hier en daar wel tegenargumenten kunnen brengen, maar belangrijker is dat we er iets opsteken voor toekomstige projecten.
Hierbij willen nogmaals onze partners bedanken voor de samenwerking om tot dit omvangrijke projectvoorstel te komen:
*België: Sportimonium (Vlaanderen)
*België: VUB (Vlaanderen)
*Griekenland - promotiedienst van de stad Kavala
*Finland: Federatie voor Fins baseball
*Roemenië: Roemeense Oina Federatie
*Denemarken: Gerlev Speelpark
*Spanje: Sportuniversiteit Lleida (Catalonië)

Boedapest: van 14 tot 16 oktober 2015 heeft VlaS-coördinator Hein Comeyne het 24ste Tafisa Wereldcongres bijgewoond. Het onderwerp van het congres was: ‘Wat is het belang van sport voor allen voor de komend generaties?’ ( In het Engels: “Sport for All: The Ultimate Legacy”). Gedurende drie goed gevulde dagen werden plenaire sessies afgewisseld met parallelle sessies. Tijdens deze bijeenkomsten werd het thema uitgespit met als doel een antwoord te formuleren op volgende vragen:
1. Hoe kunnen we positieve sportervaringen creëren voor de jonge kinderen?
2. Hoe kunnen we fysieke activiteit integreren in ons dagelijks leven?
Tientallen landen uit alle werelddelen deelden goede ervaringen en inzichten met elkaar. De enige gebruikte taal was het Engels. Traditionele sporten kwamen regelmatig aan bod bij de sprekers. Bijvoorbeeld naar aanleiding van de komende World Sports for All Games in Jakarta – Indonesië: tijdens dit festival zal een groot accent zal liggen op de grote diversiteit van traditionele sporten en spelen in Indonesië én uit gans de wereld. Maar ook door Denemarken: zij stelden hun voorbeeld van omgang met traditionele sporten voor in hun volkssportcentrum ‘Gerlev’. Ook Indië beschikt over zo’n centrum. Nederland wil dan weer traditionele sporten promoten via grote evenementen, zoals hun ‘European Sports for all Games 2018 Friesland’ (De Friese stad Leeuwarden is dat jaar ook culturele hoofdstad van Europa).
VlaS legde veel interessante contacten in de hoop op toekomstige samenwerking in boeiende projecten.

In bijlage: een goed samengestelde fotoselectie die je een beeld geeft van het Wereldcongres in Boedapest.

Foto hieronder: Hein vertelt over de festivalwip aan Tafisa-voorzitter Ju-Ho Chang

Tafisa Budapest2015 Hein Dag3bis

Schaarbeek, 11 oktober 2015

De Koninklijke Sint-Sebastiaansgilde bestaat sinds 1598 in Schaarbeek. Tijdens het festival "Alles is just" staat alles in het teken van het wipschieten. Onder meer initiatielessen, een wedstrijd voor beginnende schutters, concerten, ...
Ook onze festivalwip was er aanwezig gedurende het ganse weekend. Meer info vind je op www.allesesjust.be 

Vorig jaar kreeg de schuttersgilde, die al geruime tijd kampte met een dalend aantal leden, een nieuwe boost dankzij het festival 'Alles es just!'. In de maanden voor het festival heeft men de wekelijkse initiatielessen heringevoerd, waarop ieder zich kon inschrijven. Op een jaar tijd is het ledenaantal zowaar verdubbeld en kreeg ook het gildehuis een aangepaste horecabestemming.

alles es just

Brugge, 3-11 oktober 2015

Met de "Week van de Official" wordt er aandacht gegeven aan de mensen die op één of andere manier alles in goede banen leiden. Dit kunnen tafelcommissarissen, juryleden zijn maar ook de scheidsrechters op het veld. 

In de week van 3 tot en met 11 oktober zullen overal initiatieven georganiseerd worden. Ook VlaS doet hieraan mee en wil ook onze mensen in de kijker zetten. De Belgische Flessenschuttersbond en Het klepschuttersverbond Zand -& Leemstreek hebben al hun medewerking bevestigd.

Wie ook zijn officials eens wil aanmoedigen mag dit laten weten aan het VlaS-secretariaat. Het belangrijkste doel is waardering uiten voor hun inzet.

week v d official

Antwerpen, 5 september 2015

Het Antwerps provinciaal kampioenschap liggende wip kwam er met de steun van het district Ekeren. De organisatie kunnen we toeschrijven aan schuttersvereniging Linka. Onder de 84 deelnemers waren er elf jeugdschutters en drie schutters jonger dan zeven jaar die buiten competitie hebben mee geschoten. Door de afbakening met zeilen kunnen schutters in een veilige omgeving pijlen afschieten en halen.

Koningin der koninginnen werd toegewezen aan Bianca Smet (33, Zwijndrecht), Koning der koningen ging naar Eddy Van Reeth (47, Betekom), Morena Cabello-Rodriguez (12, Zwijndrecht) mocht met de titel Prinses kadet gaan lopen en ten slotte hebben we nog onze Prinses miniem Dieuwke Van Overtveldt.

PK Antwerpen jonge schutter

Zelzate, 4 september 2015

Etienne De Witte is voorzitter en bezieler van de nieuwe golfbiljartclub BC Floorever en heette onze VlaS-medewerker van harte welkom in taverne Century te Zelzate. Deze club is meteen ook actief in het GEOZ-golfbiljartverbond. 

In taverne Century, op de Grote Markt in Zelzate, kreeg BC Floorever onmiddellijk de volledige medewerking van de uitbaters om daar hun trainingen en wedstrijden te laten doorgaan. Etienne en zijn team treden dit jaar aan in de Ere-reeks. Het team kan echter nog wat versterking gebruiken en doet hierbij een warme oproep. Interesse? Neem gerust contact op met Etienne De Witte.

BC Floorever 1a klein