Projecten

Jeugd+

Sinds 2019 voorziet VLAS|SPORTIV in een jeugdfonds. Jaarlijks worden middelen uit dit jeugdfonds verdeeld onder de clubs die inspanningen doen om hun jeugdwerking te verbeteren en te verrijken. Hoe hoger het aantal punten dat een club behaalt, hoe groter het bedrag dat ze ontvangen uit het jeugdfonds. Elk jaar worden, naast de financiële steun, ook ‘gouden sterren’ toegekend aan clubs die zich met hun jeugdwerking onderscheiden.

Er wordt vooral aandacht gegeven aan de focus die dit project legt op de jeugdwerking én op de impuls die dit project wil geven aan clubs met jeugdleden. De extra promotie rond dit project heeft als doel de inspanningen van de deelnemende clubs in de kijker te zetten en de kansen op succes te verhogen. Samen met Jeugd+ een jeugdwerking opzetten of uitbouwen... dat is een investering in de toekomst van je club. 

Boogschieten in Virtual Reality: 3D Archery

In dit innovatief proefproject proberen we jeugd via virtual reality te triggeren en bieden we hen deze originele mogelijkheid om te proeven van wat boogschieten allemaal te bieden heeft. Het concept en de gekozen aanpak is helemaal uniek.
Via specifieke initiaties in hun eigen klaslokaal wordt gewerkt met een skill-based exergame waarbij op een eenvoudige en snelle manier gebruik kan worden gemaakt van pijl en boog in virtual reality.
Deze schoolinitiaties worden opgebouwd rond een individuele en persoonlijke beleving voor de leerlingen. Elk van hen zal dan ook via een VR-bril het spel kunnen uittesten. Na afloop worden de leerlingen uitgenodigd op de lokale sportclub voor een tweede, uitgebreidere kennismaking met de VR-bril en het spel mét aansluitend een real-life initiatie rond de sport zelf. Er wordt zo een duidelijke link gelegd tussen de virtuele en deze real life versie. De exergame-VR-beleving, waarbij beweging en intensiteit centraal staan, zet zo naadloos en direct aan tot effectief sporten in een sportclub. Dit project is mede mogelijk gemaakt dankzij de steun van de Sport Vlaanderen.

Volkssporten voor Volkse Buurten

Volkssporten voor volkse buurten is een uniek project rond armoedebestrijding en sociale inclusie. Onze lokale volkssportclubs zetten gratis sportinitiaties op, in samenwerking met lokale gemeentelijke sociale diensten, voor kansarme kinderen en jongeren. Deze laagdrempelige instap zet zo aan tot sporten in je eigen buurt en gemeenschap. Onze lokale Vlas-clubs, verspreid over gans Vlaanderen, Brussel en Wallonië bieden de deelnemers als extra incentive ook een eerste jaar gratis sporten aan. Dit project is mede mogelijk gemaakt dankzij de steun van de Nationale Loterij.

Green Team

Green Team is ons project rond duurzaam beheer waarbij je een team samenstelt met andere sportclubs van hetzelfde sportterrein.

Een innovatief, sociaal en lokaal samenwerkingsverband waar groene en duurzame initiatieven en ideeën worden gefaciliteerd binnen een “Green Team”, samengesteld uit sportclubs op hetzelfde sportterrein.

Samen de ecologische voetafdruk van jullie clubs verkleinen door te werken aan een duurzame en milieuvriendelijke ontwikkeling op en rond jullie sportterreinen.

Vlas kampioenschappen

Al meer dan 20 jaar worden door onze aangesloten sportfederaties de Vlas Kampioenschappen gehouden.
Dit kampioenschap is intussen een gevestigde waarde bij de organiserende federaties. Jaarlijks strijden in totaal meer dan 600 sporters, recreanten en ongebonden sporters om de Vlas-beker van hun federatie binnen te halen.

Sociale projecten in de steigers

Heel wat van onze sociale projecten bevinden zich in verschillende stadia. Sommige wachten op goedkeuring, sommige op financiering en sommige staan op het punt uitgerold te worden. 

Vlas zet zich al jaren in voor sociale integratie en ondersteuning van kwetsbare groepen, met een focus op sport en beweging met kinderen en gezinnen in kansarmoede of personen met een beperking als doelgroepen. Onze missie omvat diverse projecten gericht op jeugdwerk, inclusie, duurzame mobiliteit en sportparticipatie, waarbij we telkens streven naar het creëren van een positieve socioculturele impact op de lokale gemeenschap. Onze projecten starten steeds vanuit een geloof in sociaal-sportief werk en de kansen die daaruit kunnen ontstaan. De sociale en maatschappelijke meerwaarde van sportparticipatie staat voorop waarbij men niet enkel kansarme jongeren en personen met een beperking samenbrengt maar ook sportclubs zelf én hun jongeren inzet om drempels weg te nemen voor kwetsbare doelgroepen.

Projecten in de steigers:

  • SportsRide
  • Sportshuttle4You(th)
  • Inclusieve en auditieve volkssportanimaties
  • Big Sister