Geschiedenis VLAS

Geschiedenis VLAS

 

Oprichting

VLAS werd opgericht in 1988 door twee volkssportbonden: Vlaamse Krulbolbond en Belgische Beugelbond. Doel: met deze confederatie de beoefening van volkssporten als wedstrijdsport bevorderen. VLAS groeide snel uit tot een koepelfederatie van twaalf federaties, meer dan twintig volkssporten en meer dan tienduizend spelende leden. De grootste sprong in ledenaantal kwam er toen de staande wip-federatie aansloot in 1995.

VOSCO

Pas in 2001 kwam de naam Vlaamse Traditionele Sporten vzw in voege. De oorspronkelijke naam Volkssportconfederatie vzw (afgekort VOSCO), die gesubsidieerd werd als sportfederatie veranderde naar aanleiding van het nieuwe sportfederatiedecreet en de aansluiting van de Liggende Wip federatie die daar het gevolg van was. Door dit nieuwe decreet verplichtte Bloso ons om Kaatsentiteit Vlaanderen af te stoten omdat ‘kaatsen’ op de sporttakkenlijst staat.

Secretariaat

VLAS werd in die jaren gesubsidieerd door Bloso (nu: Sport Vlaanderen) en startte met Hein Comeyne als eerste personeelslid in 1991, toen was het secretariaat nog gewoon bij hem thuis in Brugge. Al snel kwam er een tweede personeelslid bij en verhuisde VLAS naar het Keunekot in Sijsele. In 2002 vonden we een ruimere behuizing boven het Gebarenhuis in St-Kruis. Om al onze clubs de voordelen van lidmaatschap bij een erkende sportfederatie te gunnen werd in 2010 Sportiv vzw  opgericht. Bij deze door Sport Vlaanderen ‘erkende Vlaamse sportfederatie’ zijn ook alle leden van VLAS automatisch aangesloten.

Internationaal

VLAS is stichtend lid (2001) van ETSGA  - European Traditional Sport and Games Association. Op die wijze duwden wij ook op internationaal vlak aan de kar van de opwaardering van regionale sporten. Met het doel om de werking van deze koepel te verruimen leidde VLAS het Europees project SETS ‘Strenghtening European Traditional Sports’ (2014-2015).

SETS

VSF

VLAS is ook stichtend lid van de Vlaamse Sportfederatie vzw en was daar bijna continu actief vertegenwoordigd door een bestuurslid in de Raad van Bestuur: eerst Hein Comeyne (2001-2008), daarna Guido Van Alsenoy (2010-2018) en nu Nicolas Dezeure (2020-2024).

 

Verwezenlijkingen

VLAS ondersteunde de volkssporten in Vlaanderen ook door:

  • uitgave van het magazine Trend (sinds 1989 driemaandelijks, jaarlijks sinds 2019).
  • uitreiken van sportschutterslicenties (voor volkssporten met vuurwapens) sinds 2007
  • continu promotie te voeren rond al onze sporten
  • het opzetten van een professioneel jeugdproject "Jeugd+"

 

Voorzitters

VLAS kende in zijn meer dan dertigjarig bestaan nog maar twee voorzitters: Erik De Vroede van bij de oprichting tot maart 2005 en daarna Guido Van Alsenoy.

 

Nieuwe huisstijl

In 2021 besloot VLAS om naast zijn werking ook zijn uitstraling naar de toekomst toe aan te passen aan de nieuwe accenten die werden bepaald in ons meest recente beleidsplan: digitalisering, communicatie, jeugd en diversiteit. Tijd om een nieuw hoofdstuk toe te voegen aan onze rijke geschiedenis...