Gezond en Ethisch sporten

VLAS streeft naar fair play, naar gezond sporten, naar eerlijk sporten en naar veilig sporten. Er zijn hiervoor verschillende initiatieven opgestart.

API

Een veilige sportomgeving moet er voor iedereen zijn.
Zit jij met vragen ? Wil je iets melden ? Nood aan een luisterend oor ? 
Elke sportfederatie heeft een vertrouwenspersoon, dus ook VLAS:

Christoph Vanmullem
christophvanmullem@gmail.com
0477 43 07 84

Mijn naam is Christoph Vanmullem. Ik ben de Aanspreekpersoon Integriteit (federatie-API) van Vlas. Ik ondersteun de Aanspreekpersonen Integriteit van onze clubs (club-API’s) wanneer zij meldingen krijgen van situaties van grensoverschrijdend gedrag zoals psychisch, fysiek, seksueel grensoverschrijdend gedrag, pesten, verwaarlozing of ander ongewenst gedrag. Ik ben ook het aanspreekpunt voor atleten, ouders en medewerkers van onze sportwerking.

Daarnaast kan je als sporter, trainer, ouder, bestuurder of vrijwilliger verbonden aan één van onze aangesloten clubs ook rechtstreeks contact opnemen met mij als je een vraag hebt of een bezorgdheid over een situatie van mogelijks grensoverschrijdend gedrag binnen onze sport. Je kan me een mailtje sturen op christophvanmullem@gmail.com of bellen op 0477 43 07 84.

Als federatie-API luister ik naar jouw vraag of verhaal, behandel ik jouw melding in alle discretie en verleen ik je advies bij de mogelijke vervolgstappen of doorverwijzing. Ik handel volledig onafhankelijk van de federatie en de stappen die ik onderneem zal ik altijd eerst met jou bespreken.

Wil je liever een melding doen bij een andere persoon? Dan kun je terecht bij 1712.

Dokter

VLAS werkt samen met Dokter Karoline Dezwaef rondom medisch verantwoord sporten.

1712

1712

Zit je met vragen over geweld, misbruik, kindermishandeling of ander grensoverschrijdend gedrag? Dan kan je naast onze API ook steeds terecht bij 1712. Aarzel niet om contact op te nemen met hen.

Contacteer 1712

ICES

ICES

Het Centrum Ethiek in de Sport (ICES) informeert, stimuleert en ondersteunt de Vlaamse sportsector om actief te investeren in ethische thema’s die belangrijk zijn bij een kwaliteitsvolle sportbeoefening.

Ga naar de website van ICES