Gezond en Ethisch sporten

VLAS streeft naar fair play, naar gezond sporten, naar eerlijk sporten en naar veilig sporten. Er zijn hiervoor verschillende initiatieven opgestart.

API (Aanspreekpunt Integriteit)

Een veilige sportomgeving moet er voor iedereen zijn.
Zit jij met vragen ? Wil je iets melden ? Nood aan een luisterend oor ? 
Elke sportfederatie heeft een vertrouwenspersonen, dus ook Vlas:

Christoph Vanmullem

Christoph Vanmullem

Christoph Vanmullem
christophvanmullem@gmail.com
0477 43 07 84

Nick Vanderheyden

Nick Vanderheyden

Nick Vanderheyden
nick.vanderheyden@vlas.be
0468012201

Wij zijn Nick Vanderheyden en Christoph Vanmullem. Beiden zijn we ‘Aanspreekpersoon Integriteit’ of API van Vlas. Wij ondersteunen de club-API’s in onze sportclubs wanneer zij meldingen krijgen van situaties van grensoverschrijdend gedrag zoals psychisch, fysiek, seksueel grensoverschrijdend gedrag, pesten, verwaarlozing of ander ongewenst gedrag.

Daarnaast kan je als sporter, trainer, ouder, bestuurder of vrijwilliger verbonden aan één van onze aangesloten clubs ook rechtstreeks contact opnemen met ons als je een vraag hebt of een bezorgdheid over een situatie van mogelijks grensoverschrijdend gedrag binnen onze sporten. Je kan ons altijd veilig en discreet een mailtje sturen of bellen, de contactgegevens vind je bij onze foto.

Als API luisteren we altijd eerst naar jouw vraag of verhaal, behandelen we jouw melding in alle discretie en verlenen we advies bij de mogelijke vervolgstappen of doorverwijzing.

Wij handelen samen of apart volledig onafhankelijk van de federatie en de stappen die wij ondernemen zullen we altijd eerst met jou bespreken.

Dokter

Vlas werkt samen met Dokter Karoline Dezwaef rondom medisch verantwoord sporten.

Nuttige links

Vlaams meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag

Binnen onze sporten kan je steeds melding doen van grensoverschrijdend gedrag bij het Aanspreekpunt Integriteit (API) van de club en/of de federatie. Na een melding gaat de API op een discrete manier met jouw melding aan de slag en dit steeds in samenspraak met jou als melder.

Als je liever bij een onafhankelijke instantie een melding wil doen van grensoverschrijdend gedrag in de sportclub of binnen een topsportcontext, dan kan je terecht bij het Vlaams Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag. Het Vlaams Meldpunt luistert naar je verhaal en helpt je uit te zoeken welke stappen je kan zetten. Melden kan live op afspraak, telefonisch, via chat of mail. De medewerkers behandelen jouw melding in alle vertrouwen en zijn gebonden aan het beroepsgeheim.

 

Andere hulplijnen

Heb je het moeilijk met iets wat je meemaakt? Zoek je iemand die naar je luistert? Deze hulporganisaties staan voor je klaar:

Hulplijnen voor jongeren

ICES

ICES

Het Centrum Ethiek in de Sport (ICES) informeert, stimuleert en ondersteunt de Vlaamse sportsector om actief te investeren in ethische thema’s die belangrijk zijn bij een kwaliteitsvolle sportbeoefening.

Ga naar de website van ICES