Jeugd+

Logo Jeugd+

Wat is Jeugd+ ?

Sinds 2019 voorziet VLAS|SPORTIV in een jeugdfonds. Jaarlijks worden middelen uit dit jeugdfonds verdeeld onder de clubs die inspanningen doen om hun jeugdwerking te verbeteren en te verrijken. Hoe hoger het aantal punten dat een club behaalt, hoe groter het bedrag dat ze ontvangen uit het jeugdfonds. Elk jaar worden, naast de financiële steun, ook ‘gouden sterren’ toegekend aan clubs die zich met hun jeugdwerking onderscheiden.

Er wordt vooral aandacht gegeven aan de focus die dit project legt op de jeugdwerking én op de impuls die dit project wil geven aan clubs met jeugdleden. De extra promotie rond dit project heeft als doel de inspanningen van de deelnemende clubs in de kijker te zetten en de kansen op succes te verhogen. Samen met Jeugd+ een jeugdwerking opzetten of uitbouwen... dat is een investering in de toekomst van je club. 

 

Doel

Het project streeft naar meer en betere jeugdwerking binnen onze sportclubs. Het ultieme doel is een brede instroom van actieve jeugdleden. Hiervoor:

 • plaatsen we de Jeugd+clubs in de kijker
 • promoten we diverse kwaliteitsaspecten van een goede jeugdwerking
 • geven we advies aan Jeugd+clubs
 • erkennen en belonen we Jeugd+clubs
 • stimuleren we deelnames aan jeugdtornooien
 • verzamelen en delen we 'best practices' tussen clubs

Criteria

VLAS|SPORTIV stelde een lijst op van criteria die belangrijk zijn voor een goede jeugdwerking. Naarmate deelnemende clubs aan deze criteria voldoen worden hen punten toegekend. Zo zijn er bijvoorbeeld heel wat punten te rapen door het organiseren van activiteiten, specifiek gericht op de jeugd. Samenwerkingen met scholen, jeugdbewegingen, initiaties op scholen, ...

Ook het aanbod aan jeugdtrainingen en geschoolde trainers is een belangrijk accent binnen een kwaliteitsvol jeugdproject. Betere begeleiding kan namelijk leiden tot meer motivatie, enthousiasme én plezier. 

Certificaat jeugd+

Gouden Sterren

Clubs met een kwalitatieve jeugdwerking verdienen bij Jeugd+ gouden sterren. Deze worden toegekend op basis van een percentage van de maximum score die een club kan behalen. Het levert een schat aan extra promotie op én een certificaat voor aan de muur in de kantine om trots op te zijn! 

Dit kwaliteitslabel is ook alweer een extra troef om je club als jeugdclub op de kaart te zetten en uit te spelen.

Besteding

Omdat we met Jeugd+ streven naar een samenwerking op lange termijn met de deelnemende clubs sturen we aan op "investeren". Het geld dat clubs uit het jeugdfonds ontvangen is bedoeld om opnieuw te investeren in de jeugdwerking. Zo werd al ingezet op:

 • aankoop of huur van sportmateriaal specifiek voor jeugd,
 • aankoop trainingsmateriaal,
 • cursussen/bijscholingen trainers,
 • sportkledij jeugdsporters (en trainers),
 • inrichten van een apart jeugdtornooi
 • ... 

Praktisch:

Vier fases per jaar:

 • inschrijving tot uiterlijk 15 januari
 • beoordeling & scoring gans het jaar door 
 • puntenverwerking vanaf 30 november
 • bekendmaken van de resultaten, huldigen van de bekroonde clubs vanaf 20 december