VlaS - Vlaamse Traditionele Sporten vzw

Ons jeugd+ project

kind raket jeugdplus

Wat is jeugd+

Sinds 2019 voorziet VlaS in een jeugdfonds. Jaarlijks worden middelen uit dit jeugdfonds verdeeld onder de clubs die hun jeugdwerking hebben verrijkt en geïllustreerd. Hoe hoger het aantal punten dat een club behaalt, hoe groter het bedrag dat ze ontvangen uit het jeugdfonds. Elk jaar worden, naast de financiële steun, ook ‘gouden sterren’ toegekend aan clubs die zich met hun jeugdwerking onderscheiden. KNBBW doet een extra bijdrage aan het jeugdfonds, specifiek voor de staande wip clubs.

Als naam voor het jeugdfondsproject kozen we voor jeugd+ . In haar communicatie zullen we aandacht geven aan de focus die dit project legt op de jeugdwerking en de impuls die dit project wil geven aan clubs met jeugdleden. Veelvuldige communicatie over het project heeft als doel de inspanningen van de deelnemende clubs in de kijker te zetten en de kansen op succes te verhogen. Clubs kunnen de communicatie van VlaS (en KNBBW) over jeugd+ overnemen en delen. Volg ons op Facebook jeugdplus 

Doel

Het project streeft naar meer en betere jeugdwerking binnen de Vlaamse clubs. Dit zal als gevolg hebben dat er meer actieve jeugdleden zijn en meer deelnames aan jeugdtornooien.

Hiervoor:

 

 • plaatsen we de jeugd+clubs in de kijker,
 • promoten we diverse kwaliteitsaspecten van een goede jeugdwerking,
 • geven we advies aan jeugd+clubs,
 • erkennen en belonen we jeugd+clubs.

Items

We stelden een lijst op van items die belangrijk zijn voor een goede jeugdwerking. Volgens de mate waaraan deelnemende clubs aan die items voldoen, worden hen punten toegekend. Er ligt een accent op activiteiten specifiek gericht op de jeugd. 

Een tweede belangrijk accent ligt op training en trainers, dit in functie van het bekomen van kwaliteit.
Betere begeleiding kan leiden tot meer motivatie, enthousiasme én plezier en tenslotte tot betere schutters.

Berekenen subsidie per jaar

 • Het totaal budget jeugdsportfonds VlaS delen we door het door alle clubs samen behaalde puntenaantal. Zo bekomen we de subsidiewaarde per punt.
 • We vermenigvuldigen het aantal behaalde punten per club met deze subsidiewaarde per punt. Zo bekomen we het bedrag dat aan een club wordt uitbetaald.

Besteding

Omdat we tot een langdurende samenwerking willen komen met de deelnemende clubs vertrouwen we erop dat het geld dat clubs uit het jeugdfonds ontvangen aan de jeugdwerking besteed wordt. Ze kunnen dit bijvoorbeeld besteden aan:

 • aankoop of huur van sportmateriaal specifiek voor jeugd (zie opsomming item 6),
 • aankoop trainingsmateriaal zoals kegels, hoepels, stopwatch, scorebord, ...,
 • inschrijvingsgeld cursussen/bijscholingen trainers,
 • specifieke sportkledij jeugdschutters (en trainers),
 • druk en verspreiding flyers gericht op jeugdwerking,
 • inrichten jeugdtornooi (medailles en trofeeën),
 • ... 

Gouden Sterren

Clubs met een kwalitatieve jeugdwerking verdienen gouden jeugd+sterren. Deze worden toegekend op basis van een percentage van de maximum score die een club kan behalen. Dit percentage bepaalt VlaS aan de hand van de spreiding van de behaalde scores.

Certificaat jeugd 2020 leeg

Wijze van opvolging

Er wordt met elke deelnemende club een gesprek gepland. VlaS kan tijdens het werkjaar bijkomende informatie opvragen. Indien blijkt dat onjuiste gegevens werden overgemaakt, kan het dossier als nietig beschouwd worden.

We onderscheiden vier fasen:

 1. inschrijving tot uiterlijk 15 januari 2021,
 2. uitvoering van 15 januari 2021 tot 30 november 2021,
 3. verwerking: 30 november tot 20 december 2021,
 4. bekendmaken van de resultaten, huldigen van de beloonde clubs vanaf 20 december 2021.

Achttien items verspreid over vijf thema’s

 

A. LEDEN

1. Aantal jeugdleden

2. Aantal nieuwe jeugdleden

3. Lidgeld jeugdleden

B. TRAINING

4. Deelnemers aan jeugdoefensessies 

5. Deelnemers aan jeugdtrainingen 

6. Gebruik van specifiek sportmateriaal en trainingsmateriaal voor de jeugd

C. TRAINERS

7. Jeugdtrainers of jeugdbegeleiders actief in de club

8. Trainers met een VTS-diploma initiator (of hoger) boogschieten of wipschieten

9. Trainers of begeleiders volgen sport-bijscholingen 

10. Een jeugdverantwoordelijke in de club

D. WEDSTRIJDEN

11. Deelnames aan jeugdwedstrijden georganiseerd door de federatie

12. Deelnames aan andere jeugdwedstrijden

13. Inrichten van een officieel jeugdtornooi van de federatie

14. Inrichten van een ander jeugdtornooi

E. PROMOTIE

15. Promotie-acties om nieuwe jeugdleden te werven

16. Flyers, affiches, uitnodigingen om jeugdleden te werven  

17. Moderne communicatie over en met jeugd

18. Actie om fairplay aan te moedigen 

 

Resultaten 2019 en 2020

jeugdbasis png kopie