energiesubsidie sportiv
08 jun 2023

Energiesubsidies toegekend aan onze clubs!

 

Heel wat Sportiv-clubs dienden begin dit jaar een aanvraag in voor de energiesubsidies aan sportclubs. We kregen zopas het positieve nieuws dat 100% van onze ingediende dossiers positief werden beoordeeld en dat in elk dossier effectief steun werd toegekend. Elke club ontvangt een individuele mail met het toegekende bedrag.

Hoe werd de subsidie per sportclub berekend?

Er was een totaalkrediet van 3 miljoen euro ter beschikking voor de energiesubsidies aan sportclubs. 1382 sportclubs ontvangen een subsidie op basis van hun ingediende dossier. De minister van Sport Ben Weyts besliste op basis van volgende berekeningswijze de subsidie per sportclub.

De subsidie werd door Sport Vlaanderen berekend over alle sportclubs, die in aanmerking komen en tijdig een aanvraag hebben ingediend, overheen alle sporten en sportfederaties. De subsidie per sportclub is afhankelijk van de aangetoonde meeruitgaven van de sportclub zelf, en van alle andere sportclubs. De subsidie werd als volgt berekend:

  • 20 procent van 3 miljoen euro werd gelijk verdeeld onder de 1.382 sportclubs die in aanmerking komen. Dat betekent: voor elke sportclub die voldoet, werd eenzelfde basissubsidiebedrag voorzien.
  • 80 procent van 3 miljoen euro werd toegekend op basis van de grootte van de aangetoonde meeruitgaven per sportclub op jaarbasis. Het aandeel van het toe te kennen subsidiebedrag aan de sportclub in kwestie werd bepaald op basis van de grootte van de meeruitgaven van die sportclub ten opzichte van de totale grootte van de meeruitgaven bij alle sportclubs, die voldoen aan de voorwaarden. Dat betekent: hoe groter de meeruitgaven van de sportclub, hoe groter het subsidiebedrag dat aan die sportclub wordt toegekend (bovenop het basissubsidiebedrag (uit 1.)).

De energiesubsidie die aan een sportclub wordt toegekend, kan niet hoger zijn dan de door de sportclub aangetoonde meeruitgaven op jaarbasis, met een maximum van 10.000 euro.

Wat nu?

Van zodra wij bij Vlas|Sportiv het subsidiebedrag van Sport Vlaanderen ontvangen hebben, wellicht tegen midden juni, zullen wij de subsidies rechtstreeks aan onze sportclubs overmaken. Die sportclubs moeten verder zelf niets meer ondernemen en moeten ook geen verantwoording voor (de besteding van) het ontvangen bedrag afleggen.

Het heeft allemaal zijn tijd geduurd en we staken er hier administratief heel wat werk in maar het nieuws is gelukkig algemeen positief voor al onze ingediende dossiers en daar zijn we best trots op!

Het Vlas|Sportiv secretariaat wenst iedereen dan ook alvast veel succes toe bij jullie verdere werking met deze extra middelen!

 

sport vlaanderen sportiv
algemeen info

Meer nieuws

Vlas kampioenschap Flessenschieten - Jachtgeweer

02 mei 2024

De eerste Vlas-kampioenen van 2024 zijn gekend!

Green Team Vlas 2024

Project 'Green Team' gaat van start!

15 apr 2024

De inschrijvingen staan open voor het project Green Team. Duurzaam samenwerken op je sportclub!

bestuursorgaan vlaamse sportfederatie 2024 - copyright - Vlaamse sportfederatie vzw

Onze directeur verlengt bestuursmandaat bij Vlaamse Sportfederatie

14 apr 2024

Op de jaarlijkse Algemene Vergadering van de Vlaamse Sportfederatie vzw vonden bestuursverkiezingen plaats in aanwezigheid van Minister Ben Weyts.

Trend 2024 online

11 apr 2024

TREND 2024 staat online!
Ontdek de hoogtepunten van 2023, lees inspirerende verhalen en maak kennis met enkele van onze clubs en hun gedreven leden.