VlaS: Vlaamse Traditionele Sporten vzw

Advertenties plaatsen via sociale media - een goed plan?

|

Traditionele advertenties in kranten en tijdschriften moeten het de dag van vandaag steeds meer afleggen tegen advertenties via sociale media. Onderzoek wijst namelijk uit dat de smartphone en de hierbij komende sociale media een steeds belangrijkere rol in ons leven innemen. Het kan dus interessant zijn om eens na te gaan hoe wij die nieuwe vorm van adverteren het best kunnen benutten.

Bij het online adverteren kan je een specifieke doelgroep bereiken. Maak dus voor je begint een duidelijke aflijning van wie jouw doelgroep is. Bijvoorbeeld op basis van leeftijd, geslacht, woonplaats, interesse, …. Het Facebookplatform, waarop 7 miljoen Belgen actief zijn, lijkt momenteel de beste kaarten te hebben inzake doelgroepgerichte advertenties. Verder zijn er nog Google Ads, Instagram, Snapchat, YouTube, ….

Weet waarmee je werkt. Voor je een advertentie plaatst, bekijk goed hoe het werkt. Verschillende sociale media hanteren ook verschillende werkwijzen. Elk met z’n voor- en nadelen. Wil je een geslaagde advertentie die z’n doel bereikt? Weet dan goed of je het gepaste kanaal aanwendt voor jouw advertentie en wees er zeker van dat je jouw doelgroep kan bereiken via de gekozen kanalen.

Weet wat je middelen zijn. Budgeteer goed hoeveel je wil uitgeven aan het online adverteren. Heel vaak laat deze vorm van adverteren toe om een specifiek bedrag dat je wil uitgeven hieraan te koppelen.

Gebruik je achterban, je leden als ambassadeurs. Zorg dat iedereen binnen je werking op de hoogte is van je advertentie en laat hen deze verder delen via hun sociale media. Hoe meer iets verspreid wordt, hoe meer het gezien wordt en hoe groter de kans op een geslaagde advertentie.

Neem je eigen communicatiemix eens onder de loep. Analyseer wat je erin stak (qua werk en budget) en ga na of dit het gewenste resultaat opleverde. Durf ook na een periode eens te veranderen van communicatiemix. Probeer eens nieuwe kanalen uit. Stilstaan is vaak achteruitgaan dus durf vernieuwen maar analyseer steeds goed of het gewenste doel bereikt wordt.

Bestuur goed de verschillende kanalen binnen de sociale media (Facebook, Google, YouTube, Snapchat, …). Vaak is een combinatie van verschillende technieken en kanalen de beste oplossing voor jouw advertentie.

En tot slot de centrale vraag: wat wil je bereiken? Begin steeds met het opstellen van een actieplan. Dit hoeft niet steeds een volledig uitgeschreven actieplan te zijn maar je moet wel telkens even nadenken waarom je op sociale media actief bent. Wat wil je bereiken? Op wie ga je je richten? Hoe kan ik de advertentie zoveel als mogelijk in beweging brengen? Ofte “bezint eer ge begint.”

Bron: VSF magazine – management van een sportfederatie.

Sociale media klein

“Enkele voorbeelden van de populairste sociale mediakanalen op dit moment.”

Krulbol @'t Keunekot

|

Op dinsdag 10 oktober ging het VlaS-team een kijkje nemen bij een krulbolwedstrijd in 't Keunekot te Sijsele.

Krulbol Keunekot klein

Krulbol en toerisme

|

Meetjesland

Dat krulbol een typisch Vlaamse volkssport is, hoeven we niet meer te vertellen. Toch lijkt de interesse niet enkel beperkt tot Vlaanderen. Zo krijgt BKB-voorzitter Patrick Huyghe regelmatig aanvragen van (niet-Vlaamse) groepen die willen krulbollen als teambuilding of als kennismaking met een lokale activiteit. Dit wordt vaak gecombineerd met een bezoek aan een plaatselijke bezienswaardigheid. In het geval van Patrick is dit vaak in combinatie met een bezoek aan de Molen van Doornzele waar een tentoonstelling werd ondergebracht over de krulbolsport.

Soms gaat het om toeristische groepen die verblijven in een hotel in de buurt en op zoek zijn naar een typisch Vlaamse bezigheid. Patrick onderhoudt hiervoor contacten met de dienst toerisme van het Meetjesland die dit ook promoot. De krulbolsport krijgt een mooie vermelding in de toeristische folder van het Meetjesland en wordt zelfs uitvoerig vermeld in het boek van Bas Van Oort – doorheen het Meetjesland – 4 fietsverhalen. Dit is een mooi voorbeeld van hoe promotie te voeren voor jouw volkssport. Dus… wil je jouw volkssport in de kijker zetten? Contacteer dan eens je plaatselijke toeristische dienst om de mogelijkheden te bekijken om bv. in de toeristische folder te komen. Ook hotels, B&Bs en dergelijke kunnen een interessante partner zijn op dit vlak.

Meetjesland klein

“Ook in dit boek met fietsroutes komt de krulbolsport aan bod.”

V.S.F. Inspiratiedag 2017

|

Antwerpen, donderdag 5 oktober

Naar aanleiding van de VSF Inspiratiedag 2017 trokken VlaS-voorzitter Guido Van Alsenoy en sportclubbegeleider Pieter Loosveldt een dagje naar Antwerpen. Naast het ontmoeten van collega’s uit de diverse sportfederaties, stonden er 2 interessante sprekers op het programma. Zo kwam Horst Remes zijn ervaringen uit het werkveld op vlak van klantentevredenheid met ons delen. Johan Driessens gaf vervolgens een uitéénzetting over hoe mensen te enthousiasmeren.

Horst Remes is een expert op vlak van klantentevredenheid bij Onestone. Voor ons, de sportfederaties, kunnen we die klantentevredenheid vertalen naar ledentevredenheid. Kort samengevat kunnen we stellen dat het belangrijk is je communicatie aan te passen aan je leden en belastende regels en procedures achterwege te laten. Stel jezelf in de plaats van je leden en ga na hoe gebruiksvriendelijk jouw werking voor hen is.

Vervolgens kwam een gemotiveerde Johan Driessens vertellen over hoe mensen enthousiast te maken en te houden en waarom dit zo belangrijk is. We hebben alvast gemerkt dat enthousiasme aanstekelijk werkt. Johan Driessens, bedrijfsleider en ook personal coach van ondernemers en medewerkers, is hierin duidelijk een expert. Aan de hand van zijn unieke SMILE-aanpak kan je trouwens jezelf en anderen op een snelle en éénvoudige manier enthousiasmeren.

Afsluiten gebeurde met een drankje waarbij de aanwezigen nog wat konden napraten over de sprekers van die dag. Met heel wat inspiratie op zak keerden Guido en Pieter na een interessante dag terug huiswaarts.

SMILE klein

“De unieke SMILE-aanpak van Johan Driessens waarmee men op een snelle manier kan enthousiasmeren.”

Unesco herstart commissie traditionele sporten

|

‘International Platform on Traditional Sports and Games’

Parijs, 7 juli 2017

Unesco organiseerde een bijeenkomst met diverse vertegenwoordigers van de traditionele sporten. Doel: het her-lanceren van een comité voor de traditionele sporten en spelen. (een eerste lancering gebeurde reeds in Iran in 2009). Jammer genoeg heeft Unesco heel wat vertegenwoordigers van traditionele sporten vergeten uit te nodigen (Afrika en Amerika waren niet afgevaardigd). Desalniettemin is een nieuwe groep samengesteld die de het Unesco-wereldplatform voor traditionele sporten en spelen’ vormen. De Pakistaan Khalil Ahmed Khan, die reeds als secretaris was benoemd in 2009, zal nu het voorzitterschap waarnemen. ETSGA-ondervoorzitter Pere Lavega is verslaggever van de werkgroep ‘online wereld-encyclopedie’. Tijdens de zitting in Parijs werden diverse presentaties verzorgd. Onder andere door Wolfgang Baumann (Tafisa), en Guy Jaouen (ETSGA en ITSGA). Tevens werden twee belangrijke thema’s besproken: het bestuursmodel van het nieuwe platform en een conceptnota betreffende de traditionele sporten en spelen. Ter info hierbij een uittreksel uit de inleiding van de conceptnota: “Unesco’s work focuses on advocacy aiming to safeguard, promote and develop TSG, and to ensure that they form an integral part of national and international cultural development.” In het Nederlands: “Unesco zal zich focussen om als pleitbezorger op te treden met als doel het behoud, het promoten en het ontwikkelen van traditionele sporten en spelen en ervoor zorgen dat zij een vast onderdeel vormen van de nationale en internationale cultuuropbouw.” (HC)

Unescologo

Overzicht volkssporten in Europa aangevuld

|

Een belangrijk resultaat van ons Europees project SETS (Strengthening European Traditional Sports) is de fotogallerij waarin per land de ons bekend volkssporten worden opgelijst met toevoeging van foto’s en contactinfo. Aangezien ons Europees project zich richtte op uitbreiding van het ETSGA-netwerk naar Noord en Centraal Europa werden initieel de volkssporten van West-Europa niet toegevoegd. Om het overzicht waardevoller te maken, kozen we ervoor om dit toch aan te vullen met de volkssporten van landen als Spanje, Portugal, Frankrijk en Italië. Ook bij de andere landen werden hier en daar aanvullingen en correctie doorgevoerd. Zo voegden we ook volkssporten toe van Ijsland en Bulgarije. Het Unesco-wereldplatform kan voor haar wereld-encyclopedie voor het gedeelte Europa gebruik maken van ons werk dat te zien is op www.europeantraditionalsportsforum.eu. (HC)

Federacio Balear de tir de fona  -  www.tirdefona.org