VlaS - Vlaamse Traditionele Sporten vzw

Steekspel - blije gezichten

Naast de Festivalwipanimaties biedt VlaS sinds dit jaar ook animaties ringsteken per fiets aan onder de naam ‘Steekspel’.   2017 was voor het Steekspel een proefjaar.  We verzorgde de animaties hoofdzakelijk zelf om te kunnen bijsturen waar nodig.  In het domein Puyenbroek te Wachtebeke organiseerde de initiatiefnemer een omnisportwedstrijd per ploeg.  Zo was de deelname, ondanks het slechte weer, verzekerd.  Zelfs in het natte gras slaagden de deelnemers er in om de ringen op hun mooie essenhouten lans te steken.  In Oedelem paste het Steekspel in de schoolactiviteit rond fietsveiligheid.  De leerlingen konden er op speelse manier hun fietsbehendigheid testen.  Ze waren allen trots op de behaalde resultaten.

(HC)

Steekspel Wachtebeke klein Steekspel Oedelem klein

Canadese wipschutters plannen een terugkeer naar hun Vlaamse roots.

In 2019 plant de Canadese wipschuttersclub “Robin Hood Archery Club” een bezoek aan België n.a.v. hun 90-jarig bestaan. Waarom net België of specifieker Vlaanderen? Omdat algemeen wordt aangenomen dat de wipschutterssport hier ontstaan is. Via de migratiestroom o.a. richting Canada bereikte de wipschutterssport echter ook andere oorden. Bij de initiatiefnemers langs Canadese zijde zien we familienamen als “Huyghe”, “Bergman”, “Michiels”, … wat een verwijzing is naar hun Vlaamse afkomst. Nu, bijna 1 eeuw later, wil de Robin Hood Archery Club dus terugkeren naar hun roots.

In samenwerking met de KNBBW, VlaS en enkele contactpersonen wordt de reis momenteel verder gepland. Bedoeling zou zijn om in mei of juni 2019 naar België af te zakken. Hier zouden de Canadezen dan graag in contact komen met hun Belgische collega’s en… deelnemen aan een lokaal evenement. Verder wil men uiteraard ook België met al z’n charmes en delicatessen ontdekken. We kunnen hen geen ongelijk geven. Clubs die hierbij betrokken willen zijn, die bijvoorbeeld onze Canadese vrienden bij hen willen uitnodigen en/ of laten deelnemen aan een evenement, kunnen steeds contact opnemen met VlaS.

Robin Hood Archery Club klein

“Archieffoto van de Robin Hood Archery Club uit Canada.”

VVJ Plan & Play Animatiebeurs 2017

Op donderdag 12 oktober was VlaS in de persoon van Pieter aanwezig op de VVJ Plan & Play Animatiebeurs 2017. Dit ter promotie van ons innovatief animatieaanbod, bestaande uit de festivalwip, het steekspel en de tegentrek.

Inspiratiebeurs Pieter klein

Advertenties plaatsen via sociale media - een goed plan?

Traditionele advertenties in kranten en tijdschriften moeten het de dag van vandaag steeds meer afleggen tegen advertenties via sociale media. Onderzoek wijst namelijk uit dat de smartphone en de hierbij komende sociale media een steeds belangrijkere rol in ons leven innemen. Het kan dus interessant zijn om eens na te gaan hoe wij die nieuwe vorm van adverteren het best kunnen benutten.

Bij het online adverteren kan je een specifieke doelgroep bereiken. Maak dus voor je begint een duidelijke aflijning van wie jouw doelgroep is. Bijvoorbeeld op basis van leeftijd, geslacht, woonplaats, interesse, …. Het Facebookplatform, waarop 7 miljoen Belgen actief zijn, lijkt momenteel de beste kaarten te hebben inzake doelgroepgerichte advertenties. Verder zijn er nog Google Ads, Instagram, Snapchat, YouTube, ….

Weet waarmee je werkt. Voor je een advertentie plaatst, bekijk goed hoe het werkt. Verschillende sociale media hanteren ook verschillende werkwijzen. Elk met z’n voor- en nadelen. Wil je een geslaagde advertentie die z’n doel bereikt? Weet dan goed of je het gepaste kanaal aanwendt voor jouw advertentie en wees er zeker van dat je jouw doelgroep kan bereiken via de gekozen kanalen.

Weet wat je middelen zijn. Budgeteer goed hoeveel je wil uitgeven aan het online adverteren. Heel vaak laat deze vorm van adverteren toe om een specifiek bedrag dat je wil uitgeven hieraan te koppelen.

Gebruik je achterban, je leden als ambassadeurs. Zorg dat iedereen binnen je werking op de hoogte is van je advertentie en laat hen deze verder delen via hun sociale media. Hoe meer iets verspreid wordt, hoe meer het gezien wordt en hoe groter de kans op een geslaagde advertentie.

Neem je eigen communicatiemix eens onder de loep. Analyseer wat je erin stak (qua werk en budget) en ga na of dit het gewenste resultaat opleverde. Durf ook na een periode eens te veranderen van communicatiemix. Probeer eens nieuwe kanalen uit. Stilstaan is vaak achteruitgaan dus durf vernieuwen maar analyseer steeds goed of het gewenste doel bereikt wordt.

Bestuur goed de verschillende kanalen binnen de sociale media (Facebook, Google, YouTube, Snapchat, …). Vaak is een combinatie van verschillende technieken en kanalen de beste oplossing voor jouw advertentie.

En tot slot de centrale vraag: wat wil je bereiken? Begin steeds met het opstellen van een actieplan. Dit hoeft niet steeds een volledig uitgeschreven actieplan te zijn maar je moet wel telkens even nadenken waarom je op sociale media actief bent. Wat wil je bereiken? Op wie ga je je richten? Hoe kan ik de advertentie zoveel als mogelijk in beweging brengen? Ofte “bezint eer ge begint.”

Bron: VSF magazine – management van een sportfederatie.

Sociale media klein

“Enkele voorbeelden van de populairste sociale mediakanalen op dit moment.”

Krulbol @'t Keunekot

Op dinsdag 10 oktober ging het VlaS-team een kijkje nemen bij een krulbolwedstrijd in 't Keunekot te Sijsele.

Krulbol Keunekot klein

Krulbol en toerisme

Meetjesland

Dat krulbol een typisch Vlaamse volkssport is, hoeven we niet meer te vertellen. Toch lijkt de interesse niet enkel beperkt tot Vlaanderen. Zo krijgt BKB-voorzitter Patrick Huyghe regelmatig aanvragen van (niet-Vlaamse) groepen die willen krulbollen als teambuilding of als kennismaking met een lokale activiteit. Dit wordt vaak gecombineerd met een bezoek aan een plaatselijke bezienswaardigheid. In het geval van Patrick is dit vaak in combinatie met een bezoek aan de Molen van Doornzele waar een tentoonstelling werd ondergebracht over de krulbolsport.

Soms gaat het om toeristische groepen die verblijven in een hotel in de buurt en op zoek zijn naar een typisch Vlaamse bezigheid. Patrick onderhoudt hiervoor contacten met de dienst toerisme van het Meetjesland die dit ook promoot. De krulbolsport krijgt een mooie vermelding in de toeristische folder van het Meetjesland en wordt zelfs uitvoerig vermeld in het boek van Bas Van Oort – doorheen het Meetjesland – 4 fietsverhalen. Dit is een mooi voorbeeld van hoe promotie te voeren voor jouw volkssport. Dus… wil je jouw volkssport in de kijker zetten? Contacteer dan eens je plaatselijke toeristische dienst om de mogelijkheden te bekijken om bv. in de toeristische folder te komen. Ook hotels, B&Bs en dergelijke kunnen een interessante partner zijn op dit vlak.

Meetjesland klein

“Ook in dit boek met fietsroutes komt de krulbolsport aan bod.”