VlaS - Vlaamse Traditionele Sporten vzw

Is kiezen verliezen?

|

Vanuit de Vlaamse trainersschool en ICES werd er een campagne ‘Is kiezen verliezen?’ opgezet. Deze campagne wil trainers en sportclubs helpen en laten nadenken om bij dilemma’s te kiezen voor de meest ethische oplossing.

Het eerste thema dat we aansnijden is 'beslissingen aanvechten'.

Trainers die kiezen om op elk moment respect op te brengen voor de officials, winnen aan de wederzijds respect, een leuker spel, gemotiveerde sporters en fair play.

De volkssportpraktijk

Krulbol: spelers worden voortdurend betrokken in het beoordelen aangezien er geen scheidsrechter is op de krulbolbaan. Zo doen krulbolders tijdens elke wedstrijd ervaring op over het omgaan met tegenstrevers en het argumenteren over moeilijke te beoordelen fases.

Dé official bij krulbolwedstrijden is de ‘inschrijver’, hij die de loting van de ploegen en de loting van de wedstrijden doet. Hij moet vele beslissingen nemen en staat dikwijls bloot aan kritiek. Hier zou het goed zijn om alle spelers bij beurtrol eens als assistent-inschrijver te laten fungeren om te ervaren hoe moeilijk die taak wel kan zijn.

kiezen is verliezen prentje

Fun is Fundamenteel

|

Ook Philippe Housiaux, en ex-topsporter stelt dat de kern van sport zou moeten zijn: een positieve houding, een lach en vooral respect. Met Panathlon wil hij bereiken dat elke club een fairplay verantwoordelijke aanduidt. Zijn taken zouden kunnen bestaan uit: het geven van opleidingen rond fairplay en respect, fair gedrag aanmoedigen, wijzen op verkeerd sportgedrag, regelmatige communicatie rond fairplay, ...
Een goed idee, VlaS stelt een vacature open. Wie solliciteert voor de positie van fairplay verantwoordelijke?

Als winnen de baas is
en plezier beleven afwezig,
dan is sport een opdracht.
Als plezier beleven belangrijk is
en de uitslag bijzaak,
dan is sport: genieten.
(Hein Comeyne, november 2015)

fairplay

VlaS-clubs waarderen hun 'officials'

|

3-11 oktober 2015

De week van de official geeft een blijk van waardering aan officials, door hun prestaties in de verf te zetten. Ook VlaS-clubs en bonden deden hieraan mee. Zo kregen we een foto waarop Ludo Horemans en Gerard Demeyer als wedstrijdleiders de nationale en internationale katapultwedstrijden in goede banen leiden. De Short Mat Bowls stuurden ons een foto van een scheidsrechter die met precisie de afstand tussen de bowls en de jack meet. De liggende wip federatie VBFlw stuurde een foto van haar officials terwijl ze in de bloemetjes worden gezet met een fijne attentie. Zowel serieuze als lachende gezichten zien we bij de staande wip officials genomen op de kampioen- en koningsschieting van België in Knokke-Heist en op het BK staande wip te Zedelgem. De foto van de officials bij het luchtbuksschieten en klepschieten kregen we via Jean Theunissen. Bedankt voor de inzendingen.

V Week van de official katapultV Week van de offical luchtbukschieten bijgewerkt web kleinV Week van de official klepschieten web klein V Week van de official ligg wipV Week van de official short mat bowls 2 web kleinV Week van de official staande wip 2 web kleinV Week van de official staande wip web klein

VlaS ondertekent Panathlon-verklaring

|

Traditionele sporters gunnen kinderen alle rechten in de sport

vic_de_donder2Vorige week ondertekenden VlaS en haar negen aangesloten bonden de ‘Panathlon Verklaring over de Ethiek in de Jeugdsport'. In aanwezigheid van Vic De Donder, voorzitter van Panathlon International, verklaarden zij er voor te zorgen dat de jeugd steeds veilig en met plezier kan sporten. Zij zullen de positieve waarden in de sport benadrukken en kinderen beschermen tegen discriminatie, uitbuiting en negatieve effecten in de sport. 


Dit Charter werd ondertekend door De Belgische Flessenschutters Bond, de Belgische Touwtrek Bond Afdeling Vlaanderen, de Koninklijke Nationale Bond der Belgische Wipschutters, de Landelijke Unie der Kruisboogschutters vzw, het Samenwerkingsverband krulbol BKB-VKB, de Vlaamse Boogsportfederatie liggende wip, de Vlaamse Curve Bowls Federatie vzw, de Vlaamse Katapultbond en de Vlaamse Kegelsport Federatie vzw.

 

Met de steun van: vlaamsbrabant.jpg

 

Lees meer: VlaS ondertekent Panathlon-verklaring