VlaS - Vlaamse Traditionele Sporten vzw

Initiators bieden G-wipschieten aan

Staden, augustus 2018 – De opleiding initiators wipschieten die doorging in Ieper werpt zijn vruchten af. Twee van de geslaagde cursisten zijn binnen hun eigen club met een G-werking gestart.
Ruben Bogaert (27, Lichtervelde) en zijn vrouw Roselien Vandewalle (26, Lichtervelde) zijn beiden lid van de Koninklijke Sint-Sebastiaansgilde Staden. Samen hebben ze succesvol de opleiding gevolgd tot initiator wipschieten.
Vanuit hun persoonlijke werkervaringen met mensen met een mentale beperking was het idee gekomen ook voor deze mensen iets te kunnen doen binnen hun wipschuttersvereniging. Zij weten als de beste dat er voor deze groep mensen nood is aan aangepaste sportlessen. Door de initiatorcursus te volgen durfden ze de stap te zetten om dit project samen uit te werken, weet Ruben ons te vertellen. Ze waren dan ook zeer verheugd dat het bestuur volledig akkoord was om hiermee van start te gaan en hen de steun te bieden om een G-werking op te richten.

Staden Gwerking klein

foto: “Eén van de deelnemers maakt kennis met het boogschieten op de staande wip."

Lees meer: Initiators bieden G-wipschieten aan

Vrijwilligers: goedkope werkkracht of altruïst?

Vrijwilligers geven hun tijd en energie uit altruïsme, liefdadigheid en solidariteit.

Vrijwilliger zijn, is iets voor niets doen, iets voor een andere doen.

Vrijwilligers starten hun vrijwilligerswerk uit eigen vrije wil en kunnen dit ook even vrij beëindigen.

Vrijwilligers ontwikkelen sociaal kapitaal.

Vrijwilligers zijn per definitie actieve burgers.

Vrijwilligers dragen bij aan de identiteit van de eigen gemeenschap.

Op bovenstaande vlakken sluiten de definities van vrijwilligers en vrijwilligerswerk in diverse Europese landen goed bij elkaar aan. De betekenis van volunteering (Engels), bénévolat (Frans), freiwillige (Duits), il volontariato (Italiaans), volontario (Spaans), prostovoljstvo (Sloveens) en wolontariusz (Pools) is steeds gebaseerd op tijd besteden, onbaatzuchtig, ten bate van anderen, meestal binnen de non-profitsector. Soms wordt erbij vermeld dat vrijwilligers door hun werk zowel sociale als professionele vaardigheden verwerven. Dit is echter niet het doel maar een neveneffect van vrijwilligerswerk, want zulke vaardigheden kan je ook via betaald werk ontwikkelen.

Echter, in Frankrijk is de term voluntariat, in tegenstelling tot bénévolat verbonden aan een soort voltijdse stage, waaraan een vergoeding kan verbonden zijn. In Polen stelt een wet dat wolontariusz (vrijwilligers) dezelfde kwalificaties moeten hebben als betaalde krachten die dat werk zouden doen. Bijkomend wordt in Polen gesteld dat personen die een vereniging oprichten, voor deze vereniging geen vrijwilliger kunnen zijn aangezien hun werk ten goede komt aan hun eigen vereniging. In België is er de wet op het vrijwilligerswerk die stelt dat vergoedingen voor vrijwilligers (vrij van belastingen) mogelijk zijn en contracten om hun taken af te lijnen aangewezen zijn. Dit is natuurlijk in strijd met de geest van altruïsme en liefdadigheid die in gans Europa aan vrijwilligerswerk wordt toegekend en ook met het idee dat elkeen vrij kan beslissen om vrijwilligerswerk te starten of te stoppen.

 

Volunteer

 

Lees meer: Vrijwilligers: goedkope werkkracht of altruïst?

Gemengd touwtrekken... Voor hoeveel vrouwen telt een man?

Merksplas

Onlangs kreeg Jan Lenaerts, secretaris van de Belgische Touwtrekbond, enkele vragen over het touwtrekken in gemengde teams. De studente ‘huisarts in opleiding’ wou weten wat de wetenschappelijke achtergrond is bij de indeling van gemengd team. Hierbij worden drie dames gelijkgesteld aan twee heren. Zes heren = negen dames = vier heren met drie dames.

Jan begon zijn antwoord dat deze invulling geen wetenschappelijke onderbouw heeft en dat het proefondervindelijk is ontstaan. De beslissing kwam er wel na een competitievergadering tussen de Belgische touwtrekclubs. Daarna lichtte hij toe:

Sinds het ontstaan van de touwtrekbond in 1991 waren er dikwijls te weinig damesploegen voor een eigen competitie. Veelal werd toen de Nederlandse regel overgenomen van acht dames tegen zes mannen. België en Nederland waren toen wereldtoppers in het zwaargewicht dames, hierdoor lag die verhouding goed tegen de veel matigere heren. De heren werden stilaan sterker en de dames lichter. Daarom werd in 1994 voorgesteld om naar negen dames tegen zes heren te gaan, verhouding 3=2 dus. In 2004 werd deze regel ook uitgebreid naar vier jeugd = drie heren)

Toch zijn er ook een aantal wetenschappelijke argumenten aan te halen:

touwtrekken gemengd

Lees meer: Gemengd touwtrekken... Voor hoeveel vrouwen telt een man?

De erecode van de volkssporter

Draag je jouw volkssport hoog in het vaandel? Ben je beginner, recreant of competitiespeler? Wil je altijd genieten van je sportbeoefening? Breng dan steeds het volgende in de praktijk:
• Volg de regels van het spel;
• Respecteer de beslissingen van de scheidsrechter (ook foute beslissingen);
• Respecteer je tegenstanders (ook dat zijn je vrienden) en je ploegmaats;
• Onthoud je van elke vorm van geweld en bedrog;
• Beheers jezelf in alle omstandigheden (het is maar een spel);
• Sport regelmatig;
• Wees gul met aanmoedigingen en complimenten.

Coach met de M-factor

Motiveren van jeugdsporters is een kunst. Een kunst die je kan leren en waar je als coach bedreven in kan worden. Wees een coach met de M-factor.
Wil jij dat jouw sporters met “volle goesting” naar je trainingen komen? Dan ben jij als coach hierin een sleutelfactor. Coaches met de M-factor weten hun spelers te prikkelen zodat die boven zichzelf uitstijgen.

Hoe kan ik als coach mijn M-factor verhogen?

Belangrijk dat je jouw sporters op de juiste manier motiveert. Het is essentieel dat je als jeugdcoach inspeelt op drie psychologische behoeftes. Namelijk behoefte aan autonomie, binding & competentie. Deze behoeftes vormen het ABC voor de coach met de M-factor.

  • Autonomie: sporters hebben het gevoel zichzelf te mogen zijn in hun sportclub. Dit kan je realiseren door hen te laten meedenken en hen inspraak te bieden.
  • Binding: sporters hebben een goede en warme relatie met hun medesporters en met jou als coach.
  • Competentie: sporters hebben het gevoel dat ze de opdrachten die ze krijgen aankunnen. Ze voelen zich bekwaam en succesvol in hun sport.

Wie zijn de volksportcoaches?

  • In trabol is meestal de kapitein (de voorman) de coach van zijn ploeg.
  • De coach bij het ploegenkampioenschap van het BK staande wip of de coach van de Belgische ploeg tijdens het EK.
  • De coach van een club-touwtrekploeg tijdens de competitie.

M factor

Is kiezen verliezen?

Vanuit de Vlaamse trainersschool en ICES werd er een campagne ‘Is kiezen verliezen?’ opgezet. Deze campagne wil trainers en sportclubs helpen en laten nadenken om bij dilemma’s te kiezen voor de meest ethische oplossing.

Het eerste thema dat we aansnijden is 'beslissingen aanvechten'.

Trainers die kiezen om op elk moment respect op te brengen voor de officials, winnen aan de wederzijds respect, een leuker spel, gemotiveerde sporters en fair play.

De volkssportpraktijk

Krulbol: spelers worden voortdurend betrokken in het beoordelen aangezien er geen scheidsrechter is op de krulbolbaan. Zo doen krulbolders tijdens elke wedstrijd ervaring op over het omgaan met tegenstrevers en het argumenteren over moeilijke te beoordelen fases.

Dé official bij krulbolwedstrijden is de ‘inschrijver’, hij die de loting van de ploegen en de loting van de wedstrijden doet. Hij moet vele beslissingen nemen en staat dikwijls bloot aan kritiek. Hier zou het goed zijn om alle spelers bij beurtrol eens als assistent-inschrijver te laten fungeren om te ervaren hoe moeilijk die taak wel kan zijn.

kiezen is verliezen prentje