04 aug 2021

Update Coronamaatregelen 27 juli 2021

Coronamaatregelen in de sportsector - Ministerieel Besluit 27/07/21

Er zijn enkel wijzigingen in het toegelaten aantal toeschouwers bij een evenement en het toegelaten aantal deelnemers aan een sportkamp. Belangrijk wordt de verplichting om te werken met CO2-meters in de besloten ruimtes van het sportcomplex vanaf 1 september. De richtlijnen hiervoor zijn nog niet afgeklopt en worden later gecommuniceerd.

 

Vanaf 27 juni gelden volgende richtlijnen (raadpleeg het basisprotocol sport en corona voor een volledig overzicht):

 • Er kan opnieuw onder normale omstandigheden gesport worden. Er gelden geen limieten meer op het aantal sporters en er kan contact gemaakt worden, voor zover dit noodzakelijk is door de aard van de sport. Dit geldt zowel voor sporten in georganiseerd, als niet-georganiseerd verband;
 • Enkel voor de deelnemers aan sportkampen geldt nog een limiet, vanaf 25 juni is dit maximum 100 deelnemers, vanaf 30 juli is dit maximum 200 deelnemers
 • De densiteitsregels (30m²/10m²) ter reductie van de capaciteit van sportinfrastructuur zijn niet langer verplicht. Ze kunnen wel een nuttige beheersmaatregel zijn, indien de indoor infrastructuur over beperkte ventilatiemogelijkheden beschikt.
 • Overnachtingen zijn toegelaten bij sportkampen
 • Cafésporten (biljart, snooker, darts, tafelvoetbal, …) in horeca-inrichtingen zijn opnieuw toegelaten (mits gebruik van mondmasker)
 • Kleedkamers en douches mogen opnieuw open. We adviseren hier wel nog om optimale ventilatie te voorzien of wanneer dit niet mogelijk is de capaciteit te beperken. Hou bij de heropening rekening met de nodige procedures ter preventie van legionella;
 • Horeca-activiteiten bij sporttrainingen en -wedstrijden kunnen indien gewenst volgens het take-away principe worden georganiseerd.
 • Voorinschrijven bij sportactiviteiten wordt nog sterk aanbevolen, maar is niet langer verplicht. Zo worden daginschrijvingen bij wandel- en toertochten opnieuw mogelijk.
 • De limieten voor publiek bij sportwedstrijden worden verruimd:
 • Minderjarige deelnemers (en g-sporters en hulpbehoevenden) aan sportactiviteiten kunnen steeds vergezeld worden door één of meerdere leden van hun huishouden, ongeacht de aard van de activiteit. Voor deze toeschouwers hoeft geen CERM of CIRM opgemaakt te worden.

Zonder Covid Safe Ticket

 • Binnen tot 2.000 personen (of 100% van de CIRM-capaciteit indien dit lager is dan 2.000), zittend, met mondmasker en op een veilige afstand
 • Buiten tot 2.500 personen, met mondmasker en op een veilige afstand. Het mondmasker mag tijdelijk af wanneer men op een vaste zitplaats zit (bv. voetbalstadion).

Kinderen tot 12 jaar zijn net zoals voor de toepassing van het Digital Covid Certificate, ook voor het Covid Safe Ticket vrijgesteld van testen.

Organisatoren zijn NIET verplicht de testmogelijkheid aan de ingang van het evenement aan te bieden. CERM, en indien indoor ook CIRM, blijven verplicht. Indien men indoor onder de 100 en outdoor onder de 200 toeschouwers blijft, zijn CERM en CIRM niet verplicht.

Lokaal kunnen er strengere restricties gelden. Deze kan je nakijken op de website van jouw provincie of gemeente.

Op de officiële website van het federale crisiscentrum over het Coronavirus vind je ook info over de andere federale maatregelen.

Alle aanpaste protocollen kan je terugvinden op de website van Sport Vlaanderen

 

Later deze zomer volgen wellicht nog volgende versoepelingen:

13 augustus

 • Massa-evenementen toegelaten, mits toestemming lokale overheid
 • er wordt voorzien in een mogelijkheid om af te wijken van het max. aantal van 5.000 personen publiek, mits gebruik van het COVID Safe Ticket. In dat geval mag men outdoor tot 75.000 personen per dag toelaten en mogen beperkende maatregelen zoals afstand houden en mondmaskers geschrapt worden tijdens het evenementen
 • De mogelijkheid om beperkende maatregelen te schrappen mits gebruik van het Covid Safe Ticket wordt reeds mogelijk gemaakt vanaf 1500 toeschouwers.
 • Deze massa-evenementen zijn niet CERM/CIRM plichtig

1 september

 • In het federale ministerieel besluit van 27 juli 2021 wordt een verplicht gebruik van CO2-meters opgelegd in alle sportinfrastructuur vanaf 1 september.
 • De drempels voor het gebruik van CERM/CIRM worden opgetrokken naar 200 indoor en 400 outdoor.

1 september (te bevestigen op OC van augustus)

 • er wordt voorzien in een mogelijkheid om af te wijken van een nog te bepalen max. aantal personen publiek indoor, mits gebruik van het COVID Safe Ticket.
 • Geen restricties meer op jeugd- en sportkampen en sportstages

 

 1. Verplicht gebruik CO²-meters

In het federale ministerieel besluit van 27 juli 2021 wordt een verplicht gebruik van CO2-meters opgelegd in alle sportinfrastructuur vanaf 1 september. Dit staat nog niet opgenomen in de huidige sportprotocollen, maar hierover wordt op korte termijn een gerichte communicatie uitgestuurd naar de betrokken stakeholders in de sportsector. Hierin zullen de specifieke modaliteiten geduid worden.

In de federale FAQ staat voorlopig enkel volgende passage opgenomen:

In de besloten gemeenschappelijke ruimten van de overige inrichtingen behorende tot de sportieve sector, alsook in de besloten ruimten van de inrichtingen behorende tot de evenementensector, wordt het gebruik van een luchtkwaliteitsmeter (CO2) vanaf 1 september eveneens verplicht en dient deze op een voor de bezoeker duidelijk zichtbare plaats te worden geïnstalleerd. De luchtkwaliteitsrichtnorm is 900 ppm CO2. Boven 900 ppm dient de uitbater te beschikken over een actieplan om compenserende luchtkwaliteits- of luchtzuiveringsmaatregelen te verzekeren.

In de federale FAQ is er echter geen definitie van ‘besloten gemeenschappelijke ruimte’ opgenomen. Samen met onze Waalse collega’s hebben we opmerkingen doorgestuurd om de definitie zo beperkt mogelijk te houden, zodat de impact minimaal is, maar we vinden dit helaas nog niet terug in de teksten. We zijn samen met kabinet en Sport Vlaanderen nog de nodige informatie aan het verzamelen. Van zodra we deze hebben zal er een gerichte communicatie uitgestuurd worden naar de betrokken stakeholders in de sportsector.

 

 

 1. Gratis antigeentesten voor internaatskampen

In de media zijn er de laatste dagen wel wat opinies verschenen over het al dan niet preventief testen voorafgaand aan sport- en jeugdkampen. Er wordt niets aan de procedures veranderd, wat dus wil zeggen dat er geen verplichting komt om voor internaatskampen een preventieve testing te doen.Vlaanderen is er zich echter van bewust dat sommige organisatoren dit wel willen invoeren en daarom stelt Vlaanderen gratis antigeentesten ter beschikking van de federaties en clubs. De testen moeten aangevraagd worden door de federaties (alle federaties, zowel erkende als gesubsidieerde). Zij (of de clubs) moeten deze gebruiken voor pre-testing bij internaatkampen.Er zijn ongeveer een 20.000 tests voor de kampen ter beschikking. Het is dus de federatie die de aanvraag moet doen (voor eigen kampen of die van de club) en dan instaan voor de verdeling naar haar clubs. Het gaat enkel om tests die gebruikt worden voor internaatskampen. De tests zijn vanaf nu beschikbaar. Let op: de testen moeten wel afgenomen worden door mensen die hiervoor bevoegd zijn (medisch personeel, opgeleide vrijwilligers Rode Kruis, apothekers).

Procedure aanvraag Wat moet je doen?

 1. Neem contact op met één van de twee verdeelpunten:
 2. Er zal een oppikmoment worden afgesproken, je pikt de testen zelf op.
 3. Zorg voor correcte afname en vlotte verdere afhandeling, met extra aandacht voor positieve afnames.

 

Aandachtspuntjes

 • Zorg voor een goede en correcte bewaring van de testen, zodat ze bruikbaar blijven (zie bijsluiter).
 • Probeer zoveel mogelijk de vragen te bundelen (voor jezelf maar ook voor de medewerkers van Sport Vlaanderen).
 • De testen moeten effectief gebruikt worden voor pre-testing of er mag een voorraad voor de noodprocedure worden gevraagd.
 • De testen moeten afgenomen worden door mensen die hiervoor bevoegd zijn (medisch personeel, opgeleide vrijwilligers Rode Kruis, apothekers).

 

Meer nieuws

Nieuw Bestuursorgaan Vlas

23 jun 2022

De verkiezing van ons nieuwe Bestuur levert een topteam op!

Bestuursorgaan

Oproep bestuursverkiezingen

20 mei 2022

Vlas en Sportiv zoeken gemotiveerde kandidaten voor hun vernieuwde Bestuursorgaan.

vlaskampioenen flessenschieten

Vlas-kampioenschap Flessenschieten 2022

18 mei 2022

Het Vlas-kampioenschap lokte heel wat schutters en bleef spannend tot op het eind.

wipschieten jan van looveren

Jan Van Looveren proeft van wipschieten

11 mei 2022

BV Jan Van Looveren kwam presenteren én proeven van wipschieten op de sportdag in Ekeren.