Bestuursorgaan
20 mei 2022

Oproep bestuursverkiezingen

 

Op 21 juni 2022 organiseren Vlas én Sportiv een Buitengewone Algemene Vergadering (BAV) om o.a. onze statuten aan te passen aan de vernieuwde wetgeving. Daar horen ook verkiezingen bij voor een vernieuwd Bestuursorgaan. Hieronder belangrijke info ivm die verkiezingen van bestuursleden.

Toelichting kandidaatstelling

Vlas en Sportiv streven, cfr. de “Code Goed Bestuur” van Sport Vlaanderen, naar een een gedifferentieerde samenstelling van het Bestuursorgaan inzake genderverhoudingen, leeftijd en etniciteit. Wat betreft professionele competenties is elk Bestuursorgaan gebaat bij zowel generalisten als specialisten. Relevante gespecialiseerde kennisdomeinen om de directie actief te kunnen adviseren zijn o.a.  boekhouden en financiën, juridische zaken, humanresourcesmanagement, marketing & communicatie en sporttechnische zaken. Generische vaardigheden die relevant zijn in een (sport)bestuur zijn onder meer onderhandelingsvaardigheden, ervaring in het verwerven van sponsorgelden en managementervaring. Communicatief sterk staan, engagement vertonen en bereid zijn tot een tijdsinvestering gelden eveneens als belangrijke voorwaarden aangezien het soms zelfs aangewezen kan zijn dat een bestuurder mee operationele taken vervult.

De kandidaturen moeten ter attentie van het Bestuursorgaan per e-mail aan directeur@vlas.be  verzonden worden en bevatten naast persoonsgegevens, informatie over opleiding- en beroepsactiviteiten, socio-culturele functies of ervaring ook een motivatie voor de kandidatuurstelling. Daarbij graag ook een uitleg over je drie sterkste en (sportief) meest relevante competenties.  Bij ontvangst wordt de kandidatuur geregistreerd. De ontvankelijkheid van de individuele kandidaturen (vormfouten of  onvolledigheid) worden door de Voorzitter in naam van het Bestuursorgaan beoordeeld. De Voorzitter van het (aftredend) Bestuursorgaan nodigt vervolgens de leden van de Buitengewone Algemene Vergadering uit om in finaliteit via stemming te beslissen op de BAV van 21 juni 2022.

Extra: we willen ook graag jongeren deel laten uitmaken van het bestuursorgaan, zodat de stem van jongeren nog meer meeklinkt en jonge Vlas- of Sportiv-leden bestuurservaring kunnen opdoen. Ben je tussen 18 en 25 jaar en heb je interesse om mee te werken? Bel of mail naar directeur Nicolas Dezeure. We voorzien bovendien graag een peter of meter binnen het Bestuursorgaan, die je indien nodig kan ondersteunen in je bestuurswerk.

Tijdens de BAV op 21/06/2022 worden 5 bestuurders verkozen voor een periode van 4 jaar. Het mandaat vangt meteen na de BAV aan. Kandidaten kunnen hun kandidatuur indienen tot en met 17 juni 2022 om 15u.

 

 

algemeen bestuur info

Meer nieuws

Nieuw Bestuursorgaan Vlas

23 jun 2022

De verkiezing van ons nieuwe Bestuur levert een topteam op!

Bestuursorgaan

Oproep bestuursverkiezingen

20 mei 2022

Vlas en Sportiv zoeken gemotiveerde kandidaten voor hun vernieuwde Bestuursorgaan.

vlaskampioenen flessenschieten

Vlas-kampioenschap Flessenschieten 2022

18 mei 2022

Het Vlas-kampioenschap lokte heel wat schutters en bleef spannend tot op het eind.

wipschieten jan van looveren

Jan Van Looveren proeft van wipschieten

11 mei 2022

BV Jan Van Looveren kwam presenteren én proeven van wipschieten op de sportdag in Ekeren.