Beleidsplan 2021-2024
17 sep 2020

Beleidsplan 2021-2024

Beleidsplan 2021-2024 klaar!

Het beleidsplan 2021-2024 dat de lijnen uitzet om VlaS|Sportiv de komende vier jaar naar een hoger niveau te tillen is na een lang maar interessant proces en een bevraging van stakeholders klaar en werd ter goedkeuring op 1 september ingediend bij Sport Vlaanderen.

MINDER MAAR BETER DOEN“Dé uitdaging wordt om al onze doelstellingen in 2021-2024 zo goed als mogelijk te realiseren en zoveel mogelijk mensen aan het sporten te krijgen. Zeker gezien de Corona-crisis is er vaak nood aan hernieuwde motivatie om de draad terug op te pikken.”, aldus Guido Van Alsenoy, voorzitter van VlaS.“Het uitgangspunt voor de planning over de volgende 4 jaar is minder maar beter doen. Terwijl er vroeger misschien teveel verschillende doelen werden vooropgesteld richten we ons nu meer op kwaliteit in plaats van kwantiteit. We pakken nog steeds heel veel aan, maar willen gericht groeien en kwalitatief nog beter worden.”, vult Nicolas Dezeure, directeur bij VlaS|Sportiv die de inhoud van het beleidsplan hierna wat meer toelicht, verder aan.

NAAR EEN MOOIE TOEKOMST VOOR AL ONZE SPORTEN IN 2021-2024“Ons secretariaat en onze Raad van Bestuur hebben het afgelopen jaar heel hard gewerkt aan het nieuwe beleidsplan. We legden zowat overal ons oor te luisteren en verzamelden ideeën, opinies en verwachtingen die later de basis vormden van het nieuwe beleidsplan. De Corona-pandemie en zijn gevolgen speelt uiteraard ook hier zijn rol en het zal de komende jaren duidelijk moeten worden in welke mate deze crisis ook onze sportsector en dus ook dit beleidsplan verplicht om bij te sturen.”

DIGITALISERING, COMMUNICATIE, JEUGD EN DIVERSITEIT“Op uitdrukkelijke vraag van veel bonden zal op verschillende vlakken hard worden ingezet op digitalisering. Digitalisering kreeg dan ook in dit beleidsplan speciale aandacht als strategische doelstelling. Net als het domein marketing en communicatie dat hierbij nauw aansluit. Daar ligt de focus dan ook op een volledige rebranding en een langetermijnplanning en -aanpak van onze (digitale) communicatie- en marketingstrategie.

Net zoals de voorbije jaren zal veel aandacht worden besteed aan ons beleidsproject jeugd+. Het moet in alle geledingen en op alle niveau’s doordringen dat de toekomst absoluut bij onze jeugd ligt. De gemiddelde leeftijd van de leden bij veel clubs toont dit al langer aan en dat besef moet er bij iedereen nu echt komen. VlaS|Sportiv kiest resoluut om onze clubs te ondersteunen in de opleiding en begeleiding van hun jeugd via jeugdinitiaties, jeugdtrainingen, jongerencompetities, aangepast materiaal, wedstrijdregels op maat en niet te vergeten een warme oproep voor een bestuur waar bijvoorbeeld ook jongeren en vrouwen dringend meer plaats moeten krijgen aan de hoofdtafel. Iedereen kan hiertoe zijn steentje bijdragen en zo het voortbestaan van zijn geliefde club en sport helpen verzekeren.

Naast digitalisering, communicatie en jeugd krijgen ook onderwerpen als de opwaardering van onze sociale media, nauwere samenwerking met organisaties binnen en buiten onze sector, een commerciële uitbouw van onze ledenwerving en de modernisering van ons sportaanbod, al of niet als beleidsfocus, de nodige aandacht de komende 4 jaar.

Last but not least wordt ook in dit beleidsplan het aspect ‘gezond en ethisch sporten’ niet uit het oog verloren. Fair play, integriteit, laagdrempelige aanpak van grensoverschrijdend gedrag, blessurepreventie, enz. mogen geen termen zijn die enkel mooi staan te blinken op de website maar moeten, met onze ondersteuning, doorsijpelen in alle lagen van het clubleven. “

VLAS|SPORTIV KIJKT VOORUIT“Kortom, heel wat interessante ontwikkelingen om naar uit te kijken de komende vier jaar. En het bovenstaande is al bij al nog maar een korte beschouwing van het volledige plan. Naast de reeds aangehaalde focuspunten zal natuurlijk ook onze basiswerking, die na vele jaren mooi op punt staat, niet vergeten worden. Vaste waarden als de internet ledenadministratie, de sportschutterslicentie, de individuele clubbegeleiding, de innovatieve animaties en onze top-verzekeringspolis krijgen uiteraard eveneens de nodige aandacht.

Een beleidsplan is uiteraard een levend en bewegend gegeven. Permanent zullen we erover waken dat we tussen onze uitgestippelde lijnen voortbewegen en waar nodig zal bijgestuurd worden. Luisteren naar en communiceren met onze basis, de leden zelf, staat daarbij absoluut voorop.” besluit Nicolas Dezeure.

“VlaS|Sportiv durft vooruit te kijken met aandacht voor wat al goed werkt en een focus op wat nog beter kan” vult voorzitter Guido Van Alsenoy nog aan, bij wijze van mooie afsluiter.

Het volledige VlaS-beleidsplan kan je HIER nalezen.

beleidsplan met 3 klein

bestuur info

Meer nieuws

Nieuw Bestuursorgaan Vlas

23 jun 2022

De verkiezing van ons nieuwe Bestuur levert een topteam op!

Bestuursorgaan

Oproep bestuursverkiezingen

20 mei 2022

Vlas en Sportiv zoeken gemotiveerde kandidaten voor hun vernieuwde Bestuursorgaan.

vlaskampioenen flessenschieten

Vlas-kampioenschap Flessenschieten 2022

18 mei 2022

Het Vlas-kampioenschap lokte heel wat schutters en bleef spannend tot op het eind.

wipschieten jan van looveren

Jan Van Looveren proeft van wipschieten

11 mei 2022

BV Jan Van Looveren kwam presenteren én proeven van wipschieten op de sportdag in Ekeren.