VlaS - Vlaamse Traditionele Sporten vzw

Algemeen rookverbod vanaf 1 juli 2011

Sinds 1 januari 2007 zijn alle restaurants in België rookvrij. Voor kantines of cafetaria’s verbonden aan sportactiviteiten golden dezelfde regels. Ook volkssportaccommodaties met eigen kantine vielen onder deze regelgeving.

Op 15 maart 2011 vernietigde het Grondwettelijk Hof alle uitzonderingen op het algemeen rookverbod in horeca-zaken. Dus vanaf 1 juli 2011 mag er niet meer gerookt worden in alle horeca zaken.

Volkssportkantines die, ondanks de reeds bestaande regelgeving, het roken toch nog tolereerden, kunnen best de nodige voorbereidingen treffen om tegen 1 juli volledig over te gaan tot een rookvrije kantine. Licht schutters of bolders tijdig in om de overgang vlot te laten verlopen. 

Roken en mee-roken is gewoon schadelijk voor ieders gezondheid.