VlaS - Vlaamse Traditionele Sporten vzw

Krulbol en toerisme

Meetjesland

Dat krulbol een typisch Vlaamse volkssport is, hoeven we niet meer te vertellen. Toch lijkt de interesse niet enkel beperkt tot Vlaanderen. Zo krijgt BKB-voorzitter Patrick Huyghe regelmatig aanvragen van (niet-Vlaamse) groepen die willen krulbollen als teambuilding of als kennismaking met een lokale activiteit. Dit wordt vaak gecombineerd met een bezoek aan een plaatselijke bezienswaardigheid. In het geval van Patrick is dit vaak in combinatie met een bezoek aan de Molen van Doornzele waar een tentoonstelling werd ondergebracht over de krulbolsport.

Soms gaat het om toeristische groepen die verblijven in een hotel in de buurt en op zoek zijn naar een typisch Vlaamse bezigheid. Patrick onderhoudt hiervoor contacten met de dienst toerisme van het Meetjesland die dit ook promoot. De krulbolsport krijgt een mooie vermelding in de toeristische folder van het Meetjesland en wordt zelfs uitvoerig vermeld in het boek van Bas Van Oort – doorheen het Meetjesland – 4 fietsverhalen. Dit is een mooi voorbeeld van hoe promotie te voeren voor jouw volkssport. Dus… wil je jouw volkssport in de kijker zetten? Contacteer dan eens je plaatselijke toeristische dienst om de mogelijkheden te bekijken om bv. in de toeristische folder te komen. Ook hotels, B&Bs en dergelijke kunnen een interessante partner zijn op dit vlak.

Meetjesland klein

“Ook in dit boek met fietsroutes komt de krulbolsport aan bod.”

V.S.F. Inspiratiedag 2017

Antwerpen, donderdag 5 oktober

Naar aanleiding van de VSF Inspiratiedag 2017 trokken VlaS-voorzitter Guido Van Alsenoy en sportclubbegeleider Pieter Loosveldt een dagje naar Antwerpen. Naast het ontmoeten van collega’s uit de diverse sportfederaties, stonden er 2 interessante sprekers op het programma. Zo kwam Horst Remes zijn ervaringen uit het werkveld op vlak van klantentevredenheid met ons delen. Johan Driessens gaf vervolgens een uitéénzetting over hoe mensen te enthousiasmeren.

Horst Remes is een expert op vlak van klantentevredenheid bij Onestone. Voor ons, de sportfederaties, kunnen we die klantentevredenheid vertalen naar ledentevredenheid. Kort samengevat kunnen we stellen dat het belangrijk is je communicatie aan te passen aan je leden en belastende regels en procedures achterwege te laten. Stel jezelf in de plaats van je leden en ga na hoe gebruiksvriendelijk jouw werking voor hen is.

Vervolgens kwam een gemotiveerde Johan Driessens vertellen over hoe mensen enthousiast te maken en te houden en waarom dit zo belangrijk is. We hebben alvast gemerkt dat enthousiasme aanstekelijk werkt. Johan Driessens, bedrijfsleider en ook personal coach van ondernemers en medewerkers, is hierin duidelijk een expert. Aan de hand van zijn unieke SMILE-aanpak kan je trouwens jezelf en anderen op een snelle en éénvoudige manier enthousiasmeren.

Afsluiten gebeurde met een drankje waarbij de aanwezigen nog wat konden napraten over de sprekers van die dag. Met heel wat inspiratie op zak keerden Guido en Pieter na een interessante dag terug huiswaarts.

SMILE klein

“De unieke SMILE-aanpak van Johan Driessens waarmee men op een snelle manier kan enthousiasmeren.”

Unesco herstart commissie traditionele sporten

‘International Platform on Traditional Sports and Games’

Parijs, 7 juli 2017

Unesco organiseerde een bijeenkomst met diverse vertegenwoordigers van de traditionele sporten. Doel: het her-lanceren van een comité voor de traditionele sporten en spelen. (een eerste lancering gebeurde reeds in Iran in 2009). Jammer genoeg heeft Unesco heel wat vertegenwoordigers van traditionele sporten vergeten uit te nodigen (Afrika en Amerika waren niet afgevaardigd). Desalniettemin is een nieuwe groep samengesteld die de het Unesco-wereldplatform voor traditionele sporten en spelen’ vormen. De Pakistaan Khalil Ahmed Khan, die reeds als secretaris was benoemd in 2009, zal nu het voorzitterschap waarnemen. ETSGA-ondervoorzitter Pere Lavega is verslaggever van de werkgroep ‘online wereld-encyclopedie’. Tijdens de zitting in Parijs werden diverse presentaties verzorgd. Onder andere door Wolfgang Baumann (Tafisa), en Guy Jaouen (ETSGA en ITSGA). Tevens werden twee belangrijke thema’s besproken: het bestuursmodel van het nieuwe platform en een conceptnota betreffende de traditionele sporten en spelen. Ter info hierbij een uittreksel uit de inleiding van de conceptnota: “Unesco’s work focuses on advocacy aiming to safeguard, promote and develop TSG, and to ensure that they form an integral part of national and international cultural development.” In het Nederlands: “Unesco zal zich focussen om als pleitbezorger op te treden met als doel het behoud, het promoten en het ontwikkelen van traditionele sporten en spelen en ervoor zorgen dat zij een vast onderdeel vormen van de nationale en internationale cultuuropbouw.” (HC)

Unescologo

Overzicht volkssporten in Europa aangevuld

Een belangrijk resultaat van ons Europees project SETS (Strengthening European Traditional Sports) is de fotogallerij waarin per land de ons bekend volkssporten worden opgelijst met toevoeging van foto’s en contactinfo. Aangezien ons Europees project zich richtte op uitbreiding van het ETSGA-netwerk naar Noord en Centraal Europa werden initieel de volkssporten van West-Europa niet toegevoegd. Om het overzicht waardevoller te maken, kozen we ervoor om dit toch aan te vullen met de volkssporten van landen als Spanje, Portugal, Frankrijk en Italië. Ook bij de andere landen werden hier en daar aanvullingen en correctie doorgevoerd. Zo voegden we ook volkssporten toe van Ijsland en Bulgarije. Het Unesco-wereldplatform kan voor haar wereld-encyclopedie voor het gedeelte Europa gebruik maken van ons werk dat te zien is op www.europeantraditionalsportsforum.eu. (HC)

Federacio Balear de tir de fona  -  www.tirdefona.org

Aan de wieg van een wereldbond voor het katapultschieten

Antwerpen, 15 juni 2017

Jozef Driesen, secretaris van de Vlaamse Katapultbond brengt ons op de hoogte van de pijlsnelle evolutie binnen de katapultsport. Deze evolutie neemt zo’n vlucht, mede dankzij Facebook. Nadat Lea Pauwels in Geel in het jaar 2005 een eerste internationaal tornooi inrichtte (toen een wedstrijd tussen Italië en België) is dit initiatief nu uitgegroeid tot een Europees Kampioenschap met groepen uit diverse landen. Zij spraken een beurtrol af om dit EK jaarlijks in te richten. Eerst werden katapultactiviteiten teruggevonden door zoektermen in te geven in google. Nu is Facebook de belangrijkste aangever van nieuwe katapultkernen in gans de wereld. Dit zorgde ervoor dat in 2016 een World Catapult Association werd opgericht in Indië. De lidmaatschapsbijdrage is aanzienlijk en het bestuur uitsluitend Indisch. Jozef Driesen nam het initiatief om een meer democratisch wereldorgaan op te richten door een gratis aansluiting te voorzien. Dit onder de naam World Federation of Sling Shooters. De verzamelde gegevens worden aan alle leden ter beschikking gesteld zodat deze elkaar kunnen uitnodigen. In elk geval wil de Vlaamse Katapultbond een vertegenwoordiger hebben op wereldniveau. Onze Italiaanse vrienden namen – in overleg - het initiatief om in 2018 een eerste Wereldkampioenschap in te richten. Op het programma is een overleg tussen de Europese katapult vertegenwoordigers en de Indiërs gepland. (HC op basis van info Jozef Driesen)

Zowel dames als heren actief op het Indisch kampioenschap 2016. Zowel dames als heren actief op het Indisch kampioenschap 2016.

Het opspannen, de concentratie en dan … de pijl volgen: dat geeft een kick.

Brugge, 4 juli 2017

VlaS-coördinator Hein Comeyne ging laatst naar Leeuwarden(NL) i.v.m. het Europees project. Hij was er te gast bij Sport Friesland (www.sportfryslan.nl/aangepastsporten). Daar zetten ze een heuse publiciteitscampagne op touw om sport te promoten voor mensen met een beperking. In de uitgebrachte kalender las ik een artikel over handboogschieten. Ronald de Vries (30) weet de handboogsport enorm te appreciëren en heeft een lichamelijke beperking. Hij is door het handboogschieten veel zelfverzekerder geworden. Sporten is daarmee ook een vorm van therapie, het is goed voor lichaam en geest. De combinatie van lichaamsbeweging en concentratie maakt het voor hem aantrekkelijk. In de club, in zijn groep is hij de enige met een beperking. “Hier wordt niet gekeken naar hoe goed je bent met je beperking, maar naar hoe goed je bent binnen je mogelijkheden” zegt Jan Folmer, teamgenoot en instructeur. Het sociale aspect kan Ronald ook erg waarderen. Tot slot zorgt de sfeer voor de kers op de taart. (KV op basis van kalender aangepast sporten fryslan)

Reporter krijgt de knepen van het vak uitgelegd door boogschutter met beperking.