VlaS - Vlaamse Traditionele Sporten vzw

Vlaams-Brabant: steun geminimaliseerd

Steun traditionele sporten geminimaliseerd

Volgens het nieuwe Vlaams-Brabantse subsidiereglement heeft de sportieve vrijetijdsbesteding slechts 1/10de van de waarde van andere sporten.

Eén tiende is de waardering die de provincie geeft aan traditionele sporten als wipschieten, krulbollen, kegelen en andere. Daar waar de basissubsidie 25 % van het totale budget uitmaakt wordt er maar één verdeelpunt gegeven aan federaties waarvan de sporttak behoort tot een vrijetijdscluster voor de sportieve vrijetijdsbesteding en tien punten aan andere sportfederaties.

Dit negatieve beleid trek een streep door de promotie-inspanningen van het Provinciaal Comité Brabant VlaS (Vlaamse Traditionele Sporten). Zij zien immers geen verschil tussen hun traditionele sporten en meer populaire sporttakken. Samen met het Provinciaal Comité protesteert de Vlaamse koepelorganisatie VlaS (Vlaamse Traditionele Sporten vzw) dan ook uitdrukkelijk tegen deze vernederende en discriminerende subsidieregeling en vraagt het de provincie Vlaams Brabant dit reglement te herzien.

 

Met de steun van: vlaamsbrabant.jpg

 

Oproep aan alle VlaS-clubs:

 Sluit aan bij uw gemeentelijke sportraad!

VlaS is al langer een pleitbezorger voor het onderhouden van een goede relatie tussen uw gemeente en uw sportclub. Aansluiten bij de gemeentelijke sportraad is een eerste stap.

Dat is niet alleen goed voor de relatie met uw gemeentebestuur, het biedt ook mogelijkheden om:

  • - subsidies te verkrijgen via het gemeentelijk subsidiereglement
  • - uw club meer bekendheid te geven
  • - kostenvergoedingen te krijgen
  • - logistieke of materiële steun te bekomen
  • - beroep te doen op allerlei vormen van dienstverlening door de gemeente

Meer weten? Bekijk dan online de VlaS-presentatie zoals die getoond werd op de huldigingen van de Orde van Verdienste 2008. Als u deze presentatie wil downloaden moet u eerst even een (gratis) account aanmaken bij Slideshare.

VlaS is verhuisd!

  persojan09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het secretariaat van VlaS verhuisde in het nieuwe jaar meteen naar een nieuwe locatie. Die was niet eens zo ver van de oude: er werd in hetzelfde gebouw één lokaal opgeschoven en een bijkomend lokaal in gebruik genomen.
Dit bijkomend lokaal geeft ons de ruimte om de toename van het aantal VlaS-activiteiten en de ambities van het Opleidingscentrum Traditionele Sporten (OTS) op te vangen. Op de foto ziet u onze tijdelijk tot vijf personen gegroeide personeelsploeg met bovenaan Inge, Nini en Tine, onderaan Hein. 

 

Nieuwe medewerkster VlaS

  fotoinge

Op 5 januari startte een nieuwe medewerkster op het secretariaat: Inge Calliauw.

Inge is 23 jaar oud, afkomstig uit Zedelgem en behaalde in juni 2008 het diploma ‘Bachelor in het Bedrijfsmanagement, optie Sportmanagement' aan de KHBO in Brugge. Voordien studeerde ze al 2 jaar Grafische Vormgeving aan de Hogeschool Gent.

 

De keuze voor deze twee richtingen lag volledig in de lijn van haar interesses: sport en creativiteit. Haar grootste hobby is volleybal, zowel actief als passief. Ze speelt zelf ondertussen al 14 jaar en richtte in haar club een webstek op die ze jarenlang verzorgde.  Daarnaast volgt ze - naast topvolleybal - ook de actualiteit van heel wat andere sporten. De rest van haar vrije tijd houdt ze zich graag bezig met tekenen en het ontwerpen van allerhande zaken zoals agenda's, kalenders, fotoalbums,...

Inge gaat zich op het VlaS secretariaat vooral bezighouden met de boekhouding maar ook algemeen secretariaatswerk doen.

Beste wensen aan alle VlaS-leden!

kerst03_small

We wensen alle aangesloten VlaS-clubs en hun leden een sportief en vreugdevol 2009!

Het VlaS-team,
Hein, Nini, Tine en Inge

 

VlaS-filmpjes op YouTube

Sinds kort kan je de VlaS-films van de verschillende sportevenementen ook bekijken op YouTube. Ook de basisinformatie en contactgegevens van de verschillende disciplines wordt vermeld, zodat de filmpjes gemakkelijk kunnen gevonden worden.

 Overzicht van de VlaS-filmpjes op YouTube