VlaS: Vlaamse Traditionele Sporten vzw

Personeelswissel bij VlaS

|

Brugge, augustus 2017

Vrijdag 1 september is voor onze collega Kira de laatste dag werken op het VlaS-secretariaat. Ze is hier gestart in het project van sportclubbegeleider. Ook het project met de festivalwip (promotie, reservaties, ...) heeft Kira verder uitgewerkt. Na 2,5 jaar trekt ze de VlaS-deur achter zich dicht. Kira gaat in Oostende aan de slag in een job die dichter aansluit bij haar studies.

Ondertussen is de selectieprocedure voor een nieuwe collega achter de rug. De nieuwe collega is ondertussen ingewerkt en kan zich volledig storten op het takenpakket dat Kira voor hem nalaat. We wensen Kira veel succes en plezier in haar nieuwe job. Kira, je bent altijd welkom om eens een balletje te komen slaan in de pauze. (CV)

Bij deze is dit ook het ideale moment om de nieuwe collega, Pieter Loosveldt, voor te stellen. Maar dat laten we hem hieronder liever zelf doen:

Ik ben Pieter en vanaf eind augustus actief bij VlaS ter vervanging van Kira. Al van kinds af aan ben ik geïnteresseerd en gepassioneerd door sport. En dit voor zowel de meer gekende sporten als voor de traditionele Vlaamse sporten. Zo zijn o.a. het boogschieten, krulbollen, sjoelen, golfbiljart en diverse kegelsporten geen onbekende sporten voor mij. Wie schoot als kind niet eens met een katapult? Het is dan ook met volle motivatie dat ik aan de slag ga als sportverenigingbegeleider bij het VlaS. Mijn hoop is om samen met jullie, de sportclubs en sportbonden, het voortbestaan van onze traditionele Vlaamse sporten te garanderen. En als het even kan deze te doen groeien. Meer mensen in contact brengen met en warm maken voor deze sporten is een persoonlijk doel voor mij. Dit samen met het optimaliseren van de speelomstandigheden voor de reeds bestaande spelers, clubs en bonden. Ik kijk uit naar een fijne samenwerking met mijn collega’s en alle vrijwilligers. En tot slot, aarzel nooit om mij aan te spreken. Ik ben ervan overtuigd dat wij samen op goede voet en met een open en eerlijke communicatie een mooie toekomst tegemoet gaan voor VlaS en Sportiv.                                                                             

Sportieve groeten,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Pieter Loosveldt, Sportclubbegeleider VlaS                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

  Dat is 'm, Pieter Loosveldt

Pieter Loosveldt

Ik ben Pieter en vanaf eind augustus actief bij VlaS ter vervanging van Kira. Al van kinds af aan ben ik geïnteresseerd en gepassioneerd door sport. En dit voor zowel de meer gekende sporten als voor de traditionele Vlaamse sporten. Zo zijn o.a. het boogschieten, krulbollen, sjoelen, golfbiljart en diverse kegelsporten geen onbekende sporten voor mij. Wie schoot als kind niet eens met een katapult? Het is dan ook met volle motivatie dat ik aan de slag ga als sportverenigingbegeleider bij het VlaS. Mijn hoop is om samen met jullie, de sportclubs en sportbonden, het voortbestaan van onze traditionele Vlaamse sporten te garanderen. En als het even kan deze te doen groeien. Meer mensen in contact brengen met en warm maken voor deze sporten is een persoonlijk doel voor mij. Dit samen met het optimaliseren van de speelomstandigheden voor de reeds bestaande spelers, clubs en bonden. Ik kijk uit naar een fijne samenwerking met mijn collega’s en alle vrijwilligers. En tot slot, aarzel nooit om mij aan te spreken. Ik ben ervan overtuigd dat wij samen op goede voet en met een open en eerlijke communicatie een mooie toekomst tegemoet gaan voor VlaS en Sportiv.

Pieter Loosveldt, Sportclubbegeleider VlaS

Krachtbal is van hier

|

Brugge, augustus 2017

Krachtbal is per definitie een Vlaamse sport. De sport werd uitgevonden door een Bruggeling, Etienne Schotte. In 1964 werd de Krachtbalfederatie vzw (www.krachtbal.be) opgericht. Eén van de hoogtepunten was een stage in Verenigde Staten in 1973. Echter tot een internationale doorbraak kwam het niet. Wel gaan er jaarlijks nog wedstrijden door in de buurt van Lyon in Frankrijk. In en rond Brugge heb je de meeste krachtbalclubs. Ook VlaS-coördinator Hein Comeyne is een krachtbalspeler (KBC Male). De grootste West-Vlaamse club is KBC Sint-Michiels met 168 leden. Gevolgd door Koekelare (142 leden), Beitem (134 leden), Ichtegem (124 leden), Lissewege (113 leden) en Male (110 leden). De krachtbalfederatie wil met het jeugdsportfonds (www.krachtbal.be/jeugdsportfonds.asp) de jeugdwerking van de clubs steunen. Sinds 2013 dienen zij bij Sport Vlaanderen een dossier in voor het jeugdfonds.

“Om de kwaliteit van de jeugdwerking te verhogen, is er het jeugdsportfonds. Via een clubdossier wordt de jeugdwerking van de clubs geëvalueerd. Op basis van de behaalde dossierscore wordt ook een jaarlijks te bepalen bedrag aan jeugdsubsidie verdeeld onder de clubs met jeugdwerking. Wie meer dan 85% van de punten scoort, krijgt bovendien het gouden kidsclub logo, wie tussen de 55 en 85% haalt, krijgt het zilveren kidsclub logo.” In vier jaar tijd is het aantal jeugdspelers van 688 naar 961 gegroeid. Misschien is het ook voor VlaS- en Sportiv-bonden mogelijk om een jeugdsportfonds te vormen waarmee ze jeugdwerking in hun clubs kunnen belonen. Op die manier moedig je de clubs aan om tijd en energie te investeren in jeugdwerking. En zoals iedereen weet: de jeugd is de toekomst, ook voor alle volkssporten.

Krachtbal is goed te vergelijken met clubs en bonden aangesloten bij VlaS. Het is een pure sport waar geen geld mee te verdienen valt en de inschrijvingskosten zijn beperkt. Wedstrijdteams zijn relatief klein (vier spelers). Hierdoor komt iedere speler veel aan bod en kan elke speler zich ontwikkelen. Het is tevens een familiesport. (KV op basis van artikel Jan Vanhecke-KW)

Krachtbaljeugd in actie

West-Vlaanderen Vlamt 2017

|

Eernegem, zondag 11 juni 2017

Onze zevende multivolkssportdag op en rond de sportterreinen van de Klokkenput in Eernegem liep weer gesmeerd. Alle meewerkende verenigingen waren van de partij om de bezoekers te laten kennismaken met hun sport. Dit jaar was ook de Galaxy Highland Clan aanwezig om er hun jaarlijks tornooi te organiseren. De twee evenementen samen vormden een goede samenwerking, zeker voor herhaling vatbaar. Toch ondervonden we als organisator dat deze editie wel een stuk minder was dan de vorige jaren. Het was misschien wel tijd om het geweer van schouder te veranderen. Een grondige evaluatie intern én met de medewerkende VlaS-clubs leidde er volgend jaar geen achtste editie van West-Vlaanderen Vlamt komt. Nochtans blijven we de ambitie koesteren om het publiek kwalitatieve kennismakingen met onze traditionele sporten aan te bieden. We willen dit echter op een volledig nieuw leest schoeien. In 2018 gaan we een jaartje overslaan. Dit geeft ons tijd om het nieuwe concept grondig voor te bereiden. Hierbij een fotoverslagje van West-Vlaanderen Vlamt 2017. (CV)

Een flesschutter aan het werk

Staande wip bond start digitale ‘De Wipschutter’

|

Merelbeke, 29 augustus 2017

De KNBBW heeft beslist om de uitgave van het weekblad ‘De Wipschutter’ over te nemen. Ze contracteerden de firma Vision42 om zowel de webstek als de digitale uitgave van De Wipschutter te realiseren. Dit inclusief de ontwikkeling van een Android en Apple app zodat beiden ook op de smartphone te raadplegen zijn. Zij zullen voor het bekomen van de juiste informatie samenwerken met Dieter Gezels die de nieuwe verantwoordelijke is voor de digitale communicatie van de KNBBW. De Wipschutter wordt nog tot eind dit jaar uitgegeven door Algra Print zodat KNBBW nog wat kan proefdraaien. In een overgangsfase wordt nog de mogelijkheid voorzien om een papieren versie van De Wipschutter aan te vragen. Deze worden dan door middel van het printen van een pdf-versie op de post gedaan. (HC op basis van info via Bram Uvyn)

‘Een typische voorpagina van de papieren Wipschutter uit 2016.’

Grensoverschrijdend gedrag

|

Brugge, augustus 2017

Vooral seksueel grensoverschrijdend gedrag ligt erg gevoelig, is moeilijk bespreekbaar en blijft soms lang onder de radar alvorens er melding van gemaakt wordt. Ieder zal wel al eens over een situatie gehoord hebben of misschien slachteroffer geweest zijn van grensoverschrijdend gedrag. Hopelijk niet. Maar wat is seksueel grensoverschrijdend gedrag nu? Dit is elke vorm van seksueel gedrag of seksuele toenadering, in verbale, non-verbale of fysieke zin, waarbij niet wordt voldaan aan één of meerdere van volgende zes criteria:

1. wederzijdse toestemming

2. vrijwilligheid

3. gelijkwaardigheid

4. passend bij de context

5. passend bij de leeftijd en ontwikkeling

6. zelfrespect

De drie meest gerapporteerde ervaringen zijn nafluiten of naroepen, seksistische grappen of seksueel getinte opmerkingen en ongewenste aanrakingen of handtastelijkheden. Maar bij wie kan je terecht? Wie luistert naar jouw seksueel overschrijdend gedrag? Waar kan je iets melden?

Je kan contact opnemen met de politie of de hulplijn 1712 consulteren. Maar weet je dat je ook altijd in vertrouwen terecht kan bij je huisarts? Ook als je in het verleden seksueel grensoverschrijdend gedrag hebt meegemaakt, heeft het nog steeds zin om dit te melden. Ook al lijkt wat je meemaakte niet sterk genoeg of denk je dat het niets meer uithaalt. Alle verhalen hoe klein of hoe ver in het verleden ook, hebben nut om gemeld te worden. Vele meldingen samen maken een sterk dossier. Daarnaast kan je iemand binnen jouw sportclub of sportfederatie contacteren, of iemand in vertrouwen nemen in je omgeving. Sport je in een andere context dan een sportclub, en maak je daar grensoverschrijdend gedrag mee? Dan kan je terecht bij de verantwoordelijke van die desbetreffende sportorganisatie of bijvoorbeeld de gemeentelijke sportdienst.

Surf ook eens naar www.ethicsandsport.com . Daar kun je ook een pak informatie vinden die je verder helpen. Ook als bond kun je hier informatie vinden die je kan gebruiken voor communicatie hierover binnen jullie werking. (CV – ICES)

Beide prentjes tonen duidelijk dat al zeker één criteria overschreden wordt. Beide prentjes tonen duidelijk dat al zeker één criteria overschreden wordt.

50 jaar verbroedering met Duitse klepschuttersvrienden

|

Beringen-Mijn, juni 2017.

Om de twee jaar gaan vier klepschuttergilden verbroederen in Duitsland. Sint-Denijsgilde Beringen-Mijn, Sint Antoniusgilde Geenhout, Sint Ludovicusgilde Paalstraat en Sint Lambertusgilde Laren rijden dan naar Esbeck en twee jaar later komen de Duitse schuttersvrienden naar Limburg. Overnachting gebeurt steeds bij gastgezinnen. Dit jaar was de eerste ontmoeting vijftig jaar geleden. Bijgevolg wou het jaren geleden opgerichte ‘Comité Esbeck’ hier een speciale gelegenheid van maken. Vrijdag was er een hartelijk onthaal bij de schuttersgilde van Sint Denijs Beringen-mijn. Eénendertig leden van de schuttersgilde van KKS Esbeck meldden er zich aan. ’s Avonds was er dan een gezellig samenzijn in de gildezaal van Sint Ludovicus Paalstraat.

Op zaterdag was er het traditioneel koningsschieten bij Sint Antonius Geenhout voor de Duitse schuttersvrienden. Dit jaar waren het wel erg taaie vogels, de mannen hadden meer dan 300 kogels nodig toen Olli Hennies de houten vogel eraf schoot. De vleugels waren voor Marvin Reinsch. De vrouwen kregen de vogel er zelfs niet af. Dan moest het lot maar beslissen. Koningin werd Sabine Robels. De vleugels waren voor Ise Bartling en Lara Graves. Op de klep was Sabrina Kuckuck de beste voor Kerstin Reinsch en bij de mannen was Thomas Reinsch de beste voor Werner Bartling.

Er was ook nog een ploegenschieting voor de andere gilden. Hier was Sint Joris Brelaar de beste met 30/30 en 17/18. Zondag volgende een heerlijke barbecue en een mooi afscheidsfeest bij de Sint Lambertus schuttersgilde van Laren.

Groepsfoto klepschieten