VlaS: Vlaamse Traditionele Sporten vzw

Personeelswissel bij VlaS

|

Brugge, augustus 2017

Vrijdag 1 september is voor onze collega Kira de laatste dag werken op het VlaS-secretariaat. Ze is hier gestart in het project van sportclubbegeleider. Ook het project met de festivalwip (promotie, reservaties, ...) heeft Kira verder uitgewerkt. Na 2,5 jaar trekt ze de VlaS-deur achter zich dicht. Kira gaat in Oostende aan de slag in een job die dichter aansluit bij haar studies.

Ondertussen is de selectieprocedure voor een nieuwe collega achter de rug. De nieuwe collega is ondertussen ingewerkt en kan zich volledig storten op het takenpakket dat Kira voor hem nalaat. We wensen Kira veel succes en plezier in haar nieuwe job. Kira, je bent altijd welkom om eens een balletje te komen slaan in de pauze. (CV)

Bij deze is dit ook het ideale moment om de nieuwe collega, Pieter Loosveldt, voor te stellen. Maar dat laten we hem hieronder liever zelf doen:

Ik ben Pieter en vanaf eind augustus actief bij VlaS ter vervanging van Kira. Al van kinds af aan ben ik geïnteresseerd en gepassioneerd door sport. En dit voor zowel de meer gekende sporten als voor de traditionele Vlaamse sporten. Zo zijn o.a. het boogschieten, krulbollen, sjoelen, golfbiljart en diverse kegelsporten geen onbekende sporten voor mij. Wie schoot als kind niet eens met een katapult? Het is dan ook met volle motivatie dat ik aan de slag ga als sportverenigingbegeleider bij het VlaS. Mijn hoop is om samen met jullie, de sportclubs en sportbonden, het voortbestaan van onze traditionele Vlaamse sporten te garanderen. En als het even kan deze te doen groeien. Meer mensen in contact brengen met en warm maken voor deze sporten is een persoonlijk doel voor mij. Dit samen met het optimaliseren van de speelomstandigheden voor de reeds bestaande spelers, clubs en bonden. Ik kijk uit naar een fijne samenwerking met mijn collega’s en alle vrijwilligers. En tot slot, aarzel nooit om mij aan te spreken. Ik ben ervan overtuigd dat wij samen op goede voet en met een open en eerlijke communicatie een mooie toekomst tegemoet gaan voor VlaS en Sportiv.                                                                             

Sportieve groeten,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Pieter Loosveldt, Sportclubbegeleider VlaS                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

  Dat is 'm, Pieter Loosveldt

Pieter Loosveldt

Ik ben Pieter en vanaf eind augustus actief bij VlaS ter vervanging van Kira. Al van kinds af aan ben ik geïnteresseerd en gepassioneerd door sport. En dit voor zowel de meer gekende sporten als voor de traditionele Vlaamse sporten. Zo zijn o.a. het boogschieten, krulbollen, sjoelen, golfbiljart en diverse kegelsporten geen onbekende sporten voor mij. Wie schoot als kind niet eens met een katapult? Het is dan ook met volle motivatie dat ik aan de slag ga als sportverenigingbegeleider bij het VlaS. Mijn hoop is om samen met jullie, de sportclubs en sportbonden, het voortbestaan van onze traditionele Vlaamse sporten te garanderen. En als het even kan deze te doen groeien. Meer mensen in contact brengen met en warm maken voor deze sporten is een persoonlijk doel voor mij. Dit samen met het optimaliseren van de speelomstandigheden voor de reeds bestaande spelers, clubs en bonden. Ik kijk uit naar een fijne samenwerking met mijn collega’s en alle vrijwilligers. En tot slot, aarzel nooit om mij aan te spreken. Ik ben ervan overtuigd dat wij samen op goede voet en met een open en eerlijke communicatie een mooie toekomst tegemoet gaan voor VlaS en Sportiv.

Pieter Loosveldt, Sportclubbegeleider VlaS

Rechtzetting: 'Krachtbal is van hier'

|

In ons septembernummer Trend verscheen een artikel met bovenstaande titel.  Onze redactie is altijd blij met feedback over ons magazine.  Vorige maand kwam toch wel een verrassende reactie binnen, gericht aan onze voorzitter Guido Van Alsenoy: een vraag om een rechtzetting te publiceren in Trend en op www.vlas.be (ook daar werd het betrokken artikel gepubliceerd).  De reactie kwam van KRACHTBAL-sport+ / KVBKF, getekend door de bestuursleden Geert Bolle, Marc D’Hoore, Diane Meersman* en Kris Blomme.  Zij willen zo protesteren tegen de stelling in de eerste zin van het artikel (geschreven door Kira Verleye): ‘Krachtbal is per definitie een Vlaamse volkssport’. 

Ze stellen dat dit ‘pertinent onwaar is’, dat krachtbal ‘een erkende en volwaardige sporttak bij Sport Vlaanderen is’ en dat ze daar fier op zijn.  Wie meer informatie wil rond de fantastische sport krachtbal kan terecht op www.krachtbal.be .  De krachtbalsport wordt gepromoot via de erkende en gesubsidieerde multisportfederatie OKRA-SPORT+ vzw, sportieve afdeling KRACHTBAL-SPORT+.

Bij deze is dat rechtgezet.  Want krachtbal wordt inderdaad vernoemd in sporttakkenlijst als onderdeel van de uitvoeringsbesluiten die horen bij het decreet over de erkenning en subsidiëring van de sportfederaties.  Dit was reeds het geval bij het decreet 1999, daarna bij het decreet 2001 en nu opnieuw bij het nieuwe decreet 2016. Waarom stelde Kira in haar artikel dan dat krachtbal per definitie een volkssport is?  Haar benadering kwam niet vanuit het decretale kader van erkenning en subsidiëring maar wel vanuit wat in de volksmond als volkssport benoemd wordt.  Zo wordt veldrijden in de pers regelmatig een Vlaamse volkssport genoemd.  Ook voetbal wordt als volkssport omschreven in tegenstelling tot golf en tennis. Net zoals de bokssport een volkssport wordt genoemd in tegenstelling tot schermen.  Dus: zowel in de pers als in de volksmond wordt de term volkssport toegeschreven aan een sport die populair is in een regio en er door het gewone volk beoefend wordt.

Voorzitter Guido Van Alsenoy stelde in zijn antwoord aan de beledigde krachtbalbestuurders: ‘Het was de bedoeling om de krachtbalsport positief in de aandacht te brengen. Jullie geliefkoosde sport bestaat meer dan zestig jaar en staat inderdaad op de Vlaamse sporttakkenlijst.  Proficiat met jullie werking rond jullie favoriete sporttak krachtbal. We zullen graag een rechtzetting publiceren.’

Voor wie het nog niet wist:

Ondergetekende is reeds veertig jaar een fervente krachtbalfan.  Ex-speler, ex-bestuurslid, ex-trainer bij Krachtbalclub Male en mede-oprichter, bestuurslid en trainer van Krachtbalclub Torhout.  We hebben nog geen webstek maar je kan ons vinden op Facebook via @krachtbaltorhout.  We zoeken nog volwassen dames uit de regio voor een tweede damesploeg en volwassen heren om een nieuwe herenploeg op te starten.  Voor onze pupillen en mikraba’s zijn we op zoek naar Torhoutse kinderen geboortejaren 2007-2008-2009-2010.  Ze kunnen grondig kennismaken op ons 1ste krachtbalsportkamp in Torhout van 20 tot 24 augustus 2018. Het is voor het eerst in bijna 29 jaar als hoofdredacteur van Trend dat ik reclame maak voor de krachtbalsport.  Het mocht wel eens.

  *  Diane Meersman werkte een periode halftijds bij VlaS in de jaren 2000-2001 als ter beschikking gestelde door de Vlaamse Sportfederatie vzw in het kader van de sociale maribel.

(HC)

krachtbalsportplus nov17

Krachtbal is van hier

|

Brugge, augustus 2017

Krachtbal is per definitie een Vlaamse sport. De sport werd uitgevonden door een Bruggeling, Etienne Schotte. In 1964 werd de Krachtbalfederatie vzw (www.krachtbal.be) opgericht. Eén van de hoogtepunten was een stage in Verenigde Staten in 1973. Echter tot een internationale doorbraak kwam het niet. Wel gaan er jaarlijks nog wedstrijden door in de buurt van Lyon in Frankrijk. In en rond Brugge heb je de meeste krachtbalclubs. Ook VlaS-coördinator Hein Comeyne is een krachtbalspeler (KBC Male). De grootste West-Vlaamse club is KBC Sint-Michiels met 168 leden. Gevolgd door Koekelare (142 leden), Beitem (134 leden), Ichtegem (124 leden), Lissewege (113 leden) en Male (110 leden). De krachtbalfederatie wil met het jeugdsportfonds (www.krachtbal.be/jeugdsportfonds.asp) de jeugdwerking van de clubs steunen. Sinds 2013 dienen zij bij Sport Vlaanderen een dossier in voor het jeugdfonds.

“Om de kwaliteit van de jeugdwerking te verhogen, is er het jeugdsportfonds. Via een clubdossier wordt de jeugdwerking van de clubs geëvalueerd. Op basis van de behaalde dossierscore wordt ook een jaarlijks te bepalen bedrag aan jeugdsubsidie verdeeld onder de clubs met jeugdwerking. Wie meer dan 85% van de punten scoort, krijgt bovendien het gouden kidsclub logo, wie tussen de 55 en 85% haalt, krijgt het zilveren kidsclub logo.” In vier jaar tijd is het aantal jeugdspelers van 688 naar 961 gegroeid. Misschien is het ook voor VlaS- en Sportiv-bonden mogelijk om een jeugdsportfonds te vormen waarmee ze jeugdwerking in hun clubs kunnen belonen. Op die manier moedig je de clubs aan om tijd en energie te investeren in jeugdwerking. En zoals iedereen weet: de jeugd is de toekomst, ook voor alle volkssporten.

Krachtbal is goed te vergelijken met clubs en bonden aangesloten bij VlaS. Het is een pure sport waar geen geld mee te verdienen valt en de inschrijvingskosten zijn beperkt. Wedstrijdteams zijn relatief klein (vier spelers). Hierdoor komt iedere speler veel aan bod en kan elke speler zich ontwikkelen. Het is tevens een familiesport. (KV op basis van artikel Jan Vanhecke-KW)

Krachtbaljeugd in actie

West-Vlaanderen Vlamt 2017

|

Eernegem, zondag 11 juni 2017

Onze zevende multivolkssportdag op en rond de sportterreinen van de Klokkenput in Eernegem liep weer gesmeerd. Alle meewerkende verenigingen waren van de partij om de bezoekers te laten kennismaken met hun sport. Dit jaar was ook de Galaxy Highland Clan aanwezig om er hun jaarlijks tornooi te organiseren. De twee evenementen samen vormden een goede samenwerking, zeker voor herhaling vatbaar. Toch ondervonden we als organisator dat deze editie wel een stuk minder was dan de vorige jaren. Het was misschien wel tijd om het geweer van schouder te veranderen. Een grondige evaluatie intern én met de medewerkende VlaS-clubs leidde er volgend jaar geen achtste editie van West-Vlaanderen Vlamt komt. Nochtans blijven we de ambitie koesteren om het publiek kwalitatieve kennismakingen met onze traditionele sporten aan te bieden. We willen dit echter op een volledig nieuw leest schoeien. In 2018 gaan we een jaartje overslaan. Dit geeft ons tijd om het nieuwe concept grondig voor te bereiden. Hierbij een fotoverslagje van West-Vlaanderen Vlamt 2017. (CV)

Een flesschutter aan het werk

Staande wip bond start digitale ‘De Wipschutter’

|

Merelbeke, 29 augustus 2017

De KNBBW heeft beslist om de uitgave van het weekblad ‘De Wipschutter’ over te nemen. Ze contracteerden de firma Vision42 om zowel de webstek als de digitale uitgave van De Wipschutter te realiseren. Dit inclusief de ontwikkeling van een Android en Apple app zodat beiden ook op de smartphone te raadplegen zijn. Zij zullen voor het bekomen van de juiste informatie samenwerken met Dieter Gezels die de nieuwe verantwoordelijke is voor de digitale communicatie van de KNBBW. De Wipschutter wordt nog tot eind dit jaar uitgegeven door Algra Print zodat KNBBW nog wat kan proefdraaien. In een overgangsfase wordt nog de mogelijkheid voorzien om een papieren versie van De Wipschutter aan te vragen. Deze worden dan door middel van het printen van een pdf-versie op de post gedaan. (HC op basis van info via Bram Uvyn)

‘Een typische voorpagina van de papieren Wipschutter uit 2016.’

Grensoverschrijdend gedrag

|

Brugge, augustus 2017

Vooral seksueel grensoverschrijdend gedrag ligt erg gevoelig, is moeilijk bespreekbaar en blijft soms lang onder de radar alvorens er melding van gemaakt wordt. Ieder zal wel al eens over een situatie gehoord hebben of misschien slachteroffer geweest zijn van grensoverschrijdend gedrag. Hopelijk niet. Maar wat is seksueel grensoverschrijdend gedrag nu? Dit is elke vorm van seksueel gedrag of seksuele toenadering, in verbale, non-verbale of fysieke zin, waarbij niet wordt voldaan aan één of meerdere van volgende zes criteria:

1. wederzijdse toestemming

2. vrijwilligheid

3. gelijkwaardigheid

4. passend bij de context

5. passend bij de leeftijd en ontwikkeling

6. zelfrespect

De drie meest gerapporteerde ervaringen zijn nafluiten of naroepen, seksistische grappen of seksueel getinte opmerkingen en ongewenste aanrakingen of handtastelijkheden. Maar bij wie kan je terecht? Wie luistert naar jouw seksueel overschrijdend gedrag? Waar kan je iets melden?

Je kan contact opnemen met de politie of de hulplijn 1712 consulteren. Maar weet je dat je ook altijd in vertrouwen terecht kan bij je huisarts? Ook als je in het verleden seksueel grensoverschrijdend gedrag hebt meegemaakt, heeft het nog steeds zin om dit te melden. Ook al lijkt wat je meemaakte niet sterk genoeg of denk je dat het niets meer uithaalt. Alle verhalen hoe klein of hoe ver in het verleden ook, hebben nut om gemeld te worden. Vele meldingen samen maken een sterk dossier. Daarnaast kan je iemand binnen jouw sportclub of sportfederatie contacteren, of iemand in vertrouwen nemen in je omgeving. Sport je in een andere context dan een sportclub, en maak je daar grensoverschrijdend gedrag mee? Dan kan je terecht bij de verantwoordelijke van die desbetreffende sportorganisatie of bijvoorbeeld de gemeentelijke sportdienst.

Surf ook eens naar www.ethicsandsport.com . Daar kun je ook een pak informatie vinden die je verder helpen. Ook als bond kun je hier informatie vinden die je kan gebruiken voor communicatie hierover binnen jullie werking. (CV – ICES)

Beide prentjes tonen duidelijk dat al zeker één criteria overschreden wordt. Beide prentjes tonen duidelijk dat al zeker één criteria overschreden wordt.