VlaS - Vlaamse Traditionele Sporten vzw

30 Europese volkssportorganisaties werken samen

Hofstade, zaterdag 7 juli 2018. Veertig vertegenwoordigers van volkssportorganisaties uit negen Europese landen verzamelden in het Sportimonium. Onze Europese koepel ETSGA (European Traditional Sports and Games Association) organiseerde er haar 18de jaarlijkse Algemene Vergadering. Sportimonium en VlaS organiseerden reeds eerder deze AV in het jaar 2003 in Doornzele, samen met de krulbolbond. Als actieve leden zijn VlaS en Sportimonium telkens aanwezig op de jaarlijkse bijeenkomsten waaraan meestal ook een festival verbonden is. We constateerden telkens dat de diversiteit aan talen de communicatie erg bemoeilijkte. Vooral Frans en Spaans werden gebruikt. Er werd meestal beroep gedaan op een vrijwillig bestuurslid om de bijdragen te vertalen in en naar meerdere talen. Het gevolg van deze werkwijze waren ellenlange vergaderingen en gelegenheidstolken die volledig in de knoop geraakten met als resultaat: gebrekkige overbrenging van de boodschap. Vandaar dat we budget hebben uitgetrokken (meer dan 4.000 euro) voor professionele vertalingen tussen de drie talen Frans, Spaans en Engels. Ondanks dit budget vragen we aan Vlamingen, Kroaten, Portugezen, Hongaren, Roemenen en Italianen om naast hun moedertaal minstens één van deze drie talen te beheersen. Vele deelnemers benaderden ons desalniettemin met complimenten over de kwaliteit van de communicatie tijdens de Algemene Vergadering. Ook over het logement (hotel Holiday Inn Express te Mechelen) en de ontvangst toonden de buitenlandse deelnemers zich opgetogen.

AV ETSGA kennismaking staande wip klein

foto: ‘Roemenië, Frankrijk en Italië: verbroederd onder de staande wip.’

Lees meer: 30 Europese volkssportorganisaties werken samen

40 jaar kruisboogkoepel voor Vlaanderen

Zondag 8 juli 2018 vierde LUK (Landelijke Unie der Kruisboogschutters) haar veertigjarig jubileum met een goed bijgewoonde academische zitting (90 personen) en een bezoek aan het sportmuseum in Hofstade. Veertig jaar geleden werd de Nationale Unie van Kruisboogschutters van België voorzien van twee regionale vleugels. De Landelijke Unie der Kruisboogschutters vzw vertegenwoordigt sindsdien de verenigingen gevestigd in Vlaanderen en in het Brussels hoofdstedelijk gewest.  Naast de belangrijke speeches van LUK-bestuurders en van parlementslid Luk van Biesen (Open VLD) mocht ook onze VlaS-coördinator de aanwezigen toespreken.

Ondervoorzitter Stefaan Vandooren nam van de gelegenheid gebruik om voorzitter Arnold Van Aperen te huldigen voor zijn veertig jaar volgehouden voorzitterschap.  Tevens kon hij drie mooie medailles overhandigen, waaraan een prachtig verhaal verbonden is (zie onderaan artikel).

Luk Van Biesen sprak mede namens minister Muyters over de plaats van de kruisboogsport binnen het Vlaamse sportlandschap. 

VlaS-coördinator Hein Comeyne lichtte toe wat volkssportverenigingen zijn en benadrukte de waarden die zij vertegenwoordigen. Hij projecteerde enkele staafdiagrammen met de evolutie van het aantal clubs en leden. Volgens Hein kunnen we de toekomst van de volkssportverenigingen met vertrouwen tegemoet zien en dit om volgende redenen:

-          Veel bolders en schutters zijn trots op hun sport en noemen deze de mooiste sport die er bestaat.

-          Er zijn veel hard werkende en deskundige volkssportvrijwilligers actief.

-          De jeugd toont weer meer interesse voor volkssporten.

LUKbestuur 2018 Stefaan Adrien Paul Luc Arnol kleind

 foto: ‘Het huidige LUK-bestuur in de volkssporttuin van het Sportimonium: voorzitter Arnold Van Aperen, ondervoorzitter Stefaan Vandooren, secretaris Paul Bauters, penningmeester Luc Vlaminckx en bestuurslid Adrien Woussen.’

Lees meer: 40 jaar kruisboogkoepel voor Vlaanderen

Europees topoverleg volkssportpromotie

In 2003 was Vlaanderen al een eerste maal Europees gastheer te Evergem. Tijdens de Europese Spelen van de Belgische Krulbolbond ontvingen we bestuurders van volkssportverenigingen uit het buitenland. Minister Paul Van Grembergen verwelkomde toen de afgevaardigden met een mooie speech. Dit jaar, op zaterdag 7 juli 2018, ontvangen Sportimonium en VlaS opnieuw volkssportpromotoren uit gans Europa. Onze Europese koepel ETSGA (European Traditional Sports and Games Association – www.jugaje.com ) houdt dan haar jaarlijkse Algemene Vergadering in Hofstade. Een vijftigtal deelnemers uit negen landen zullen aanwezig zijn. Spanje zal het best vertegenwoordigd zijn met 20 deelnemers, daarna Frankrijk met 10 deelnemers. De andere delegaties komen uit Portugal, Italië, Hongarije, Roemenië, Tsjechië en Kroatië. Voor Vlaanderen zijn er de afgevaardigden van Sportimonium en VlaS. Het secretariaat van ETSGA is vorig jaar verhuisd van Bretagne (Frankrijk) naar Spanje, dat verklaart wellicht hun grote opkomst. De voertalen zijn dan ook naast het Engels; Frans en Spaans, geen Nederlands. Ook Tafisa (The Association For International Sports for All) stuurt een waarnemer naar Hofstade.
’s Ochtends staat de officiële Algemene Vergadering van ETSGA op het programma, na de middag is er een bezoek aan het Sportimonium voorzien. Tegelijk zullen de Staande Wipschuttersbond (KNBBW), de Landelijke Unie der Kruisboogschutters en de Katapultschutters Bekegem aan de buitenlandse gasten tonen wat hun volkssport zoal omvat. VlaS zal er een animatie met hun Festivalwip verzorgen.
Interessant uittreksel (vertaald naar het Nederlands) uit de toespraak in 2003 van de toenmalige ETSGA-voorzitter Guy Jaouen: ‘Traditionele sporten dragen méér dan de moderne sporten het aspect regionale cultuur in zich. Daarnaast is het ook kenmerkend dat, zelfs al is de wil om te winnen bij elke traditionele sporter sterk aanwezig, het speelse element belangrijk blijft. Dit loopt parallel met het belang dat gehecht wordt aan de vriendschap.’

(HC)

Hitte schrikt oudere recreanten af

Tijdens de zomermaanden zijn de krulbolders op de Dries altijd iets meer aanwezig dan anders. Dit onder impuls van Patrick Huyghe en zijn team die er diverse zomerbollingen organiseren. De prachtige locatie met achttien buitenbanen, volledig in een groene omgeving, omringd door hoge bomen die voor de nodige schaduw zorgen. Met deze temperaturen (de mini-hittegolf begin juli) lagen de banen er ook niet meer in topconditie bij. Door de aanhoudende droogte zijn deze allemaal “verzand”. Dit zorgt ervoor dat er toch wel iets meer kracht moet gegeven worden om de bol toch nog dicht bij de staak te krijgen.

Krulbol recreanten klein

bijschrift: “Onder een stralende zon daagden een vijftigtal recreanten op om in teams van drie tegen elkaar te bollen. ”

Lees meer: Hitte schrikt oudere recreanten af

Vrees wordt werkelijkheid: ’t Keunekot is niet meer

Sijsele, mei 2018

Dreigt de bekende en traditierijke krulbollocatie ’t Keunekot in Sijsele te verdwijnen? Voorzitter Gaston Coene die na 30 jaar besloten had zich niet langer te engageren, gaf de uitbating in handen van Benedict Stael. Benedict had via z’n zaak De Knotwilg in Oostkerke reeds enige voeling met volksspelen en zag dit als een mooie kans om zijn activiteiten uit te breiden. Ook de krulbolders haalden opgelucht adem, zo konden zij hun favoriete sport op regelmatige basis blijven beoefenen op deze bijzondere locatie. Zeker met ons grillig Belgisch weertje is een overdekte krulbollocatie een echte trekpleister. En zo dik liggen deze nu ook weer niet bezaaid in Vlaanderen.
Echter, en tot grote spijt van de krulbolders, werd het engagement niet meer ingevuld zoals voorheen. Langzaamaan doofde de vlam uit, ’t Keunekot werd steeds minder gebruikt. Dit met uitzondering van de dinsdagmiddagen waarop nog steeds een 70-tal krulbolders de weg naar Sijsele vonden. Maar zowel het pand als de werking verloren hun oude glorie en raakten in verval.
De bestuursleden van de krulbolders Eenieders Vrijheid en Welzijn en de Konijnenbolders konden zich moeilijk vinden in de aanpak van de nieuwe uitbater. Zo was er een te hoge huurprijs die Benedict aan de krulbolders vroeg voor het gebruik van de accommodatie. Na een jaar is het zover gekomen dat de krulbolwerking in ’t Keunekot volledig stilligt. Iets wat VlaS, net zoals de krulbolders, natuurlijk ten zeerste betreurt.
Is dit nu het einde van ’t Keunekot, een plaats doorspekt van traditie? Valt dit uithangbord van onze Vlaamse volkssporten hiermee weg? Nadat VlaS van deze situatie op de hoogte gebracht werd, namen we contact op met de stad Damme. Hierbij bekijken we hoe ’t Keunekot nog een toekomst gegeven kan worden. Een krulbollocatie met zoveel geschiedenis en waar tot voor kort nog door zoveel spelers gebold werd, mag niet verloren gaan. VlaS deed een voorstel aan stad Damme waardoor ’t Keunekot heropwaardeerd kon worden als krulbollokaal en als opleidingscentrum traditionele sporten.

(PL)

Keunekot binnenbanen klein

foto: “Dankzij de overdekte krulbolbanen kon men het ganse jaar door krulbollen in ‘t Keunekot .”

 

Keunekot30mei18 klein

foto: “’t Keunekot, Sijsele – 30 mei 2018" 

De Europese Spelen kom eraan!

Evergem, 11 t.e.m. 14 augustus 2018

Rond half augustus gaan naar jaarlijkse gewoonte de Europese Spelen door te Evergem. Deze organisatie van de Belgische Krulbolbond vindt z’n oorsprong terug in 1988. Toen werd voor het eerst het Krulbol Kampioenschap van België – maats loten georganiseerd aan de Doornzele Dries. Van een eendagsevenement groeide dit door de jaren heen uit tot een meerdaagse organisatie. Naast krulbol komen ook boogschieten liggende wip en andere traditionele sporten aan bod. Verder zijn er tal van randactiviteiten zoals de rommelmarkt en de diverse optredens. Sinds 2003, en onder invloed van VlaS, gaat de organisatie door onder de naam Europese Spelen. Dit door de toevoeging van enkele buitenlandse teams waardoor en heuse interlands gespeeld worden.

Het startschot wordt dit jaar gegeven op zaterdag 11 augustus. Dit onder de noemer Dag van de Kampioenschappen met op het programma o.a. boogschieten liggende wip en het Kampioenschap van België krulbol. Verder is er op zaterdag ook de populaire rommelmarkt met kermisattracties. Vanaf de avond zorgen enkele leuke optredens voor de nodige sfeer en ambiance.

Europese Spelen 1 klein

foto: "Tijdens de zeskamp kunnen ook recreanten aan de slag op de krulbolbaan."

 

Lees meer: De Europese Spelen kom eraan!