VlaS - Vlaamse Traditionele Sporten vzw

Bescherming afgevaardigden KNBBW

In de VlaS-polis is sinds dit jaar een extra clausule opgenomen. Er waren vragen gerezen van schutters over eventuele schade tijdens de controle van hun bogen. De trekkracht mag volgens de regels van de KNBBW niet meer dan 70 pond bedragen. Afgevaardigden van de KNBBW zijn gemachtigd om controles uit te voeren. De KNBBW beschikt over vijf geijkte en gecertificeerde gewichten van 70 pond en vijf van 45 pond (deze laatste voor maximum trekkracht voor het schieten met hulpmiddelen). Wie zou echter de schade aan een boog vergoeden wanneer bij deze tijdens het meten beschadigd raakt? Zo’n competitieboog kost algauw duizendvijfhonderd euro. Als je weet dat er zo’n vijfhonderd bogen per jaar gecontroleerd worden, is het niet onmogelijk dat er schade ontstaat.

trekkracht meten bogen pyfferoen nov18

‘Etienne Pyfferoen demonstreert het meten van de trekkracht.’

Lees meer: Bescherming afgevaardigden KNBBW

Zes teams op de zesde VlaS-beker

Zaterdag 8 september 2018, Geenhout – Voor de zesde maal werd er tussen de klepschuttersgilden van het verbond Beringen-Lummen voor de VlaS-beker geschoten. Dit jaar mocht de koninklijke karabijnschuttersgilde Sint Antonius Geenhout Paal de organisatie op zich nemen. Ze hadden ook geluk met het weer: geen regen en weinig wind, ideale omstandigheden om mooie resultaten te behalen?

Volgende zes gilden namen deel: Sint-Denijs Beringen-Mijn, Sint Joris Brelaar, Sint-Antonius Geenhout, Sint-Willebrordus Meldert, Sint-Anna Mellaer (samen met Sint-Hubertus Goeslaer) en Sint-Sebastiaan Schalbroek. In de eerste ronde op een klep van 30 mm schoten zes ploegen het maximum van 30/30, Schalbroek schoot zelfs 2x 30 enkel Brelaar liet één klep staan. Na één kavelingsronde op een klep van 25 mm bleven er nog drie ploegen over met 17/18. Schalbroek liet
één klep staan op de klep van 20 mm, Geenhout en Mellaer lieten 12/12 noteren. Ook op de klep van 16 mm waren beide ploegen even sterk met 11/12. De klep van 12 mm besliste deze spannende wedstrijd. Mellaer schoot 11/12 en Geenhout 9/12. De beker ging meer dan verdiend naar de schuttersgilde van Sint-Anna Mellaer.

(CV op basis verslag Julien Meyen)

klep BL1 klein

“Jean De Wit (65) van Geenhout die de klep van 12mm omverschiet.”

VlaS viert ivoren jubileum

Munsterbilzen, 27 november 2018 - Dat VlaS dit jaar dertig jaar bestaat wilden we toch niet ongemerkt laten voorbijgaan. Geen grootse viering. Daar is geen reden toe. Het aantal leden en clubs is reeds jaren dalend. Van zodra we die trend blijvend kunnen keren, zullen we reden hebben om echt te feesten. Nu is het moment om bescheiden te zijn en hard te blijven werken. Een stelling die ook coachen van voetbalclubs gebruiken als het crisis is na een reeks slechte resultaten.

Voorzitter Guido Van Alsenoy bedankte de aanwezigen voor hun inspanningen om naar Munsterbilzen te komen en voor heel wat onder hen om de files te trotseren. Hij toonde zich een trotse voorzitter VlaS. Als voorzitter stelt hij, heeft hij echter enkel het werk verder gezet van zijn voorganger, dit met behulp van de mensen op het secretariaat in Brugge. Maar Guido benadrukte dat VlaS vooral bestaat uit de vrijwilligers die de lokale clubs, hun verbonden en hun federaties besturen. Natuurlijk is ook de subsidiëring door Sport Vlaanderen cruciaal, dank daarvoor. Toch jammer dat de Vlaamse overheid onze sporten niet voor vol aanziet. Nochtans vormen de uniciteit en de verscheidenheid van onze sporten een meerwaarde voor Vlaanderen. De voorzitter stelde ook trots te zijn op onze moderne werking met een zeer informatieve webstek, activiteiten op Facebook en het performante internet ledenadministratieprogramma ILA. Tenslotte heeft VlaS zich blijvend op de Europese kaart gezet als leider van het project SETS, als partner in het TSG-platformproject en door haar actief lidmaatschap van ETSGA.

30j coordinator Hein spreekt klein

"Coördinator Hein Comeyne somt de vele acties op."

Lees meer: VlaS viert ivoren jubileum

Sint-Blasius Rijkhoven wint

15 & 16 september, Gellik – De klepschuttersgilde St-Rochus Gellik stelde haar schietaccommodatie ter beschikking voor de jaarlijkse gildedagen, de afsluiter van het klepschuttersseizoen. De tweedaagse van het schuttersverbond Zand- en Leemstreek werd op zaterdag aangevangen met een oefenwedstrijd, dit als voorbereiding op de wedstrijd van zondag. Er werd voor verschillende titels geschoten zoals de individuele titels, maar ook als ploeg kon je strijden voor de VlaS-beker. Er werden maar liefst 33 ploegen ingeschreven, wat een totaal van 197 schutters naar de schietstand bracht. Veertien teams schoten allemaal een maximum van 42/42. Deze gingen allemaal naar de volgende ronde. Hier was de ploeg van de Koninklijke Schuttersgilde St-Blasius Rijkhoven de sterkste. Zij mogen zich het komende jaar de VlaS-kampioenenploeg Zand & Leemstreek noemen.

(CV op basis verslag Jean Theunissen)

klepJT keuvelen klein

“Terwijl de schutters hun ding deden, waren de supporteren gezellig aan het bijpraten.”

Fair verliezen is meer waard dan unfair winnen

Veel mediafiguren doen je in interviews geloven dat iedereen - net als hen - geacht wordt om in alle omstandigheden een winnaar te zijn. Velen leggen zichzelf dan ook torenhoge ambities op bij het sporten. In dat geval ontstaat vaak een onrealistische druk om te presteren. Als dat dan niet lijkt te lukken, verwelkomt de sporter elk hulpmiddel. Hij denkt er niet bij na of die hulp wel fair, reglementair of gezond is. De drang om te winnen haalt het op zijn verstand.

Lees meer: Fair verliezen is meer waard dan unfair winnen

Samenwerking WK Short Mat Bowls 2020

De Vlaamse Short Mat Bowls Federatie vzw start tijdig met de voorbereiding voor het Wereldkampioenschap Short Mat Bowls in 2020. Zowel de Sportdienst van de gemeente Herentals als VlaS werden uitgenodigd om samen te zitten in een werkvergadering met het organisatiecomité van VSMBF in hotel Aldhem te Grobbendonk (goed bereikbaar vlakbij de autostrade). VlaS zal het organisatiecomité steunen om dit evenement als promotie voor de short-mat-bowlssport te gebruiken. Dit met volgende acties: realiseren van een webstek voor het WK die tegelijk een blijvende webstek is en blijft voor de werking van de VSMBF (die momenteel niet over een webstek beschikt), het verzorgen van persberichten en -conferentie over het WK én over de jeugdinitiaties hieraan verbonden, de organisatie van jeugdinitiaties op 24 (!) bowlsmatten die voor het WK in Herentals voorzien worden. Het kampioenschap gaat door van 20 tot 22 maart 2020 te Herentals. Er worden 13 à 14 deelnemende landen verwacht. Een volledige landenploeg bestaat uit twintig bowlers. Zij betwisten wedstrijden singles, pairs, triples en rinks (vier tegen vier). Daar niet alle landen een volledige ploeg zullen kunnen afvaardigen, worden ongeveer tweehonderd deelnemers verwacht.

(HC)

Robby Martin Hein Johan Jonathan Dominique

foto: ‘Het VSMBF-organisatiecomité voor het WK short mat bowls 2020: Robert Vannoppen, Martin Theunissen, Johan Stevens en Dominique Poot samen met wereldkampioen Jonathan Payne en VlaS-coördinator Hein Comeyne.’