VlaS: Vlaamse Traditionele Sporten vzw

Steekspel - blije gezichten

|

Naast de Festivalwipanimaties biedt VlaS sinds dit jaar ook animaties ringsteken per fiets aan onder de naam ‘Steekspel’.   2017 was voor het Steekspel een proefjaar.  We verzorgde de animaties hoofdzakelijk zelf om te kunnen bijsturen waar nodig.  In het domein Puyenbroek te Wachtebeke organiseerde de initiatiefnemer een omnisportwedstrijd per ploeg.  Zo was de deelname, ondanks het slechte weer, verzekerd.  Zelfs in het natte gras slaagden de deelnemers er in om de ringen op hun mooie essenhouten lans te steken.  In Oedelem paste het Steekspel in de schoolactiviteit rond fietsveiligheid.  De leerlingen konden er op speelse manier hun fietsbehendigheid testen.  Ze waren allen trots op de behaalde resultaten.

(HC)

Steekspel Wachtebeke klein Steekspel Oedelem klein

Opleidingsdag bij VlaS

|

Brugge, 21 oktober 2017

Op zaterdag 21 oktober organiseerde VlaS een opleidingsdag waarbij ons Innovatief Animatie Aanbod (IAA) aan bod kwam. De opleiding stond in het teken van het animeren van onze Festivalwip, de Tegentrek en het Steekspel. Doel van deze opleiding is onze animatoren in staat te stellen een animatie zelfstandig uit te voeren op locatie. Daar een professionele begeleiding van groot belang is voor de kwaliteit van de animaties, hechten wij veel belang aan deze opleiding.

De animatoren (in spé) werden ’s ochtends verwelkomd op het VlaS-secretariaat te Sint-Kruis, Brugge. Na een kopje koffie of thee gingen we van start met een theoretisch gedeelte waarbij de visie van VlaS uit de doeken gedaan werd alsook verdere afspraken bij animaties overlopen werden. Na de theorie volgde de praktijk. Bij zowel de Festivalwip, de Tegentrek als het Steekspel werd getoond hoe men een animatie best aanpakt. Daarna kreeg iedereen de kans de animatie zelf uit te proberen. Bij de één ging dit al vlotter dan bij de ander, maar uiteindelijk had iedereen de animaties onder de knie. Na een afsluitend stukje theorie waarin o.a. de vergoeding voor de animator aan bod kwam, trakteerde VlaS nog op een lekkere spaghetti. Zo kwam er een smakelijk einde aan een leuke en leerrijke dag. (PL)

 

Opleidingsdag IAA klein
"Een leuke groep animatoren in spé bij VlaS."

 

Canadese wipschutters plannen een terugkeer naar hun Vlaamse roots.

|

In 2019 plant de Canadese wipschuttersclub “Robin Hood Archery Club” een bezoek aan België n.a.v. hun 90-jarig bestaan. Waarom net België of specifieker Vlaanderen? Omdat algemeen wordt aangenomen dat de wipschutterssport hier ontstaan is. Via de migratiestroom o.a. richting Canada bereikte de wipschutterssport echter ook andere oorden. Bij de initiatiefnemers langs Canadese zijde zien we familienamen als “Huyghe”, “Bergman”, “Michiels”, … wat een verwijzing is naar hun Vlaamse afkomst. Nu, bijna 1 eeuw later, wil de Robin Hood Archery Club dus terugkeren naar hun roots.

In samenwerking met de KNBBW, VlaS en enkele contactpersonen wordt de reis momenteel verder gepland. Bedoeling zou zijn om in mei of juni 2019 naar België af te zakken. Hier zouden de Canadezen dan graag in contact komen met hun Belgische collega’s en… deelnemen aan een lokaal evenement. Verder wil men uiteraard ook België met al z’n charmes en delicatessen ontdekken. We kunnen hen geen ongelijk geven. Clubs die hierbij betrokken willen zijn, die bijvoorbeeld onze Canadese vrienden bij hen willen uitnodigen en/ of laten deelnemen aan een evenement, kunnen steeds contact opnemen met VlaS.

Robin Hood Archery Club klein

“Archieffoto van de Robin Hood Archery Club uit Canada.”

VVJ Plan & Play Animatiebeurs 2017

|

Op donderdag 12 oktober was VlaS in de persoon van Pieter aanwezig op de VVJ Plan & Play Animatiebeurs 2017. Dit ter promotie van ons innovatief animatieaanbod, bestaande uit de festivalwip, het steekspel en de tegentrek.

Inspiratiebeurs Pieter klein

Advertenties plaatsen via sociale media - een goed plan?

|

Traditionele advertenties in kranten en tijdschriften moeten het de dag van vandaag steeds meer afleggen tegen advertenties via sociale media. Onderzoek wijst namelijk uit dat de smartphone en de hierbij komende sociale media een steeds belangrijkere rol in ons leven innemen. Het kan dus interessant zijn om eens na te gaan hoe wij die nieuwe vorm van adverteren het best kunnen benutten.

Bij het online adverteren kan je een specifieke doelgroep bereiken. Maak dus voor je begint een duidelijke aflijning van wie jouw doelgroep is. Bijvoorbeeld op basis van leeftijd, geslacht, woonplaats, interesse, …. Het Facebookplatform, waarop 7 miljoen Belgen actief zijn, lijkt momenteel de beste kaarten te hebben inzake doelgroepgerichte advertenties. Verder zijn er nog Google Ads, Instagram, Snapchat, YouTube, ….

Weet waarmee je werkt. Voor je een advertentie plaatst, bekijk goed hoe het werkt. Verschillende sociale media hanteren ook verschillende werkwijzen. Elk met z’n voor- en nadelen. Wil je een geslaagde advertentie die z’n doel bereikt? Weet dan goed of je het gepaste kanaal aanwendt voor jouw advertentie en wees er zeker van dat je jouw doelgroep kan bereiken via de gekozen kanalen.

Weet wat je middelen zijn. Budgeteer goed hoeveel je wil uitgeven aan het online adverteren. Heel vaak laat deze vorm van adverteren toe om een specifiek bedrag dat je wil uitgeven hieraan te koppelen.

Gebruik je achterban, je leden als ambassadeurs. Zorg dat iedereen binnen je werking op de hoogte is van je advertentie en laat hen deze verder delen via hun sociale media. Hoe meer iets verspreid wordt, hoe meer het gezien wordt en hoe groter de kans op een geslaagde advertentie.

Neem je eigen communicatiemix eens onder de loep. Analyseer wat je erin stak (qua werk en budget) en ga na of dit het gewenste resultaat opleverde. Durf ook na een periode eens te veranderen van communicatiemix. Probeer eens nieuwe kanalen uit. Stilstaan is vaak achteruitgaan dus durf vernieuwen maar analyseer steeds goed of het gewenste doel bereikt wordt.

Bestuur goed de verschillende kanalen binnen de sociale media (Facebook, Google, YouTube, Snapchat, …). Vaak is een combinatie van verschillende technieken en kanalen de beste oplossing voor jouw advertentie.

En tot slot de centrale vraag: wat wil je bereiken? Begin steeds met het opstellen van een actieplan. Dit hoeft niet steeds een volledig uitgeschreven actieplan te zijn maar je moet wel telkens even nadenken waarom je op sociale media actief bent. Wat wil je bereiken? Op wie ga je je richten? Hoe kan ik de advertentie zoveel als mogelijk in beweging brengen? Ofte “bezint eer ge begint.”

Bron: VSF magazine – management van een sportfederatie.

Sociale media klein

“Enkele voorbeelden van de populairste sociale mediakanalen op dit moment.”

Krulbol @'t Keunekot

|

Op dinsdag 10 oktober ging het VlaS-team een kijkje nemen bij een krulbolwedstrijd in 't Keunekot te Sijsele.

Krulbol Keunekot klein