VlaS: Vlaamse Traditionele Sporten vzw

NIEUW!: Europees platform traditionele sporten

|

‘Europees Platform Traditionele Sporten’

Brussel - Europees parlement, 6 december 2017
Als hoofdpartner in het Europees project ETSGP wenst VlaS u op de hoogte te brengen van het resultaat:
1. een ‘State of play’ . Deze brochure licht de toestand van traditionele sporten in Europa toe. Deze brochure komt er samen met de webstek www.tsgplatform.org en bevat drie hoofdstukken: sportbeleid, onderzoek en praktijk met telkens conclusies en aanbevelingen.
2. Een tweede resultaat van het ETSGP-project is de oprichting in het Europees Parlement van 'Traditional Sports and Games - European Platform'. Dit Europees platform zal een aanspreekpunt vormen over traditionele sporten in Europa. De Unit Sport van de Europese Commissie juicht dit initiatief toe." VlaS duimt voor een goede samenwerking tussen het nieuwe platform en de bestaande ledenkoepel voor volkssportorganisaties ETSGA
(HC)

logo TSGEP 7dec17

Petanque op de Olympische Spelen?

|

In het laatste nummer van het Petanque Magazine vertelde voorzitter Reinold Borré dat petanque als demonstratiesport zal te zien zijn op de Olympische Spelen 2024 in Parijs. Op de website www.boules-sport.org kun je zien dat  CMSB (Confédération Mondiale des Sports de Boules) hun kandidatuur in september 2015 officieel hebben ingediend om erkend te worden als Olympische sport.

Petanque staat al wel op de World Games, in een vorig Trend-nummer hebben we hier ook iets over geschreven. De ‘Boules Sport’ bevat eigenlijk drie disciplines, maar ze gaan wel samen voor één kandidatuur. De keuze om zich kandidaat te stellen is niet toevallig voor de Olympische Spelen 2024 te Parijs. Er zijn wereldwijd meer dan 200 miljoen mensen die een variant van Jeu de Boules spelen. Frankrijk is ervan de grootste beoefenaar. De wereldwijde verspreiding is één van de argumenten waarmee ze Jeu de Boules op de Olympische Spelen willen krijgen. In december 2020 zal men officieel weten of Jeu de Boules ook effectief op de Spelen van 2024 zullen staan. Indien ja, dan hebben alle landen nog één Olympiade om zich ervoor te selecteren.

(CV

jeu de boules klein

Gezond leven? BEWEEG!

|

Brugge, November 2017

Onlangs werd de nieuwe voedingsdriehoek in Vlaanderen geïntroduceerd. De aangeleerde driehoek uit onze kindertijd werd grondig hertekend en zo hebben ze dit ook gedaan met de bewegingsdriehoek. Wil je gezond leven? Beperk stilzitten en beweeg. Hoe je dit best aanpakt, geeft de bewegingsdriehoek helder weer.

Vlamingen zijn sterk in sedentair gedrag of anders gezegd: zijn sterk in lang stilzitten (en liggen). En dat is niet goed. We zitten gemiddeld acht uur per dag, terwijl een gezonde dag bestaat uit een mix van zitten, staan & bewegen. Je ziet op de bewegingsdriehoek dat linksonder oranje is gekleurd. Dit staat voor sedentair gedrag, wat dus niet goed is.

De groene balken zijn de drie andere bewegingscategorieën. Dit gaat van matig intensief tot hoog intensief bewegen. Onder licht intensief (lichtgroene balk) bewegen verstaan we de dagdagelijkse dingen die we doen en kunnen doen. Bijvoorbeeld staand bellen i.p.v.  te gaan zitten of licht huishoudelijke taken zoals stofzuigen en koken. Maar bijvoorbeeld ook: klepschieten, katapultschieten, kruisboog, staande wipschieten, doelschieten, airsoft shooting)

De tweede, iets donkerder groene zone is deze van matig intensief bewegen. En deze zone is zeker voor iedereen ook haalbaar.  Je moet zeker geen buitengewone inspanningen doen om voldoende matig te bewegen. Eens stevig gaan stappen of goed doorrijden met je fiets of de trap(pen) nemen leveren al heel wat gezondheidsvoordelen op. Bijvoorbeeld een wedstrijd schaarbaankegelen of curling.

Bovenaan de driehoek staat het bewegen aan hoge intensiteit, het donker groene. Het is ideaal om minstens éénmaal per week te gaan sporten en om wekelijks de spieren te versterken. Je beweegt niet alleen hoog intensief als je sport, want sporten doe je meestal op geplande momenten. Ook in het dagelijkse leven kun je hoog intensief bewegen door bijvoorbeeld de trappen op te lopen met volle boodschappentassen. Bijvoorbeeld touwtrekken.

Maar wie elke dag matig intensief (tweede blok) beweegt, geniet nog meer van de gezondheidsvoordelen.

Hoe kunnen we dit in bruikbare acties vertalen voor onze leden? Sommige leden die op minder dan een kilometer van het sportlokaal of de accommodatie wonen zouden bijvoorbeeld te voet kunnen gaan. Wie iets verder woont kan zelfs de fiets nemen. Op die manier zijn je spieren al wat opgewarmd waardoor je het risico’s op blessures verlaagt. Heb je een discipline waarin verschillende ronden worden afgewerkt, blijf dan rechtstaan totdat het terug aan jou is. Ga niet zitten wachten totdat jij terug aan de beurt bent.

Het is uiteraard ook niet voor iedereen evident om de aanbevelingen zomaar te volgen. Maar elke stap is een stap vooruit richting een gezonder leven. Het is al een gezonde gewoonte om meer af te wisselen tussen staan en zitten.

Op www.gezondleven.be kun je nog meer info en tips vinden om meer te bewegen.

(CV)

bewegingsdriehoek klein

“De nieuwe bewegingsdriehoek met de drie bewegingscategorieën in het groen.”

Nieuwe clubs bij Sportiv & VlaS

|

20 november 2017, Brugge – Jaarlijks hebben wij toch steeds enkele clubs die ophouden te bestaan. Dit is natuurlijk een spijtige zaak in het voortbestaan van onze Vlaamse traditionele sporten. Waarom kunnen deze clubs niet blijven verder bestaan? Er zijn wellicht veel verschillende oorzaken te noemen. Iedere club zal voor zijn eigen werking wel alle mogelijke opties bekeken hebben vooraleer tot die beslissing te komen. Gelukkig mogen we jaarlijks ook enkele nieuwe clubs verwelkomen. Dit jaar hebben we er een nieuwe Airsoft club bij met de naam: Belgian Airsoft Training. Hun basis is in Kontich. Dit maakt dat er nu drie airsoft clubs bij Sportiv zijn aangesloten. Maar ook bij VlaS mogen we twee nieuwe clubs aankondigen. SMBC Hamme & Curve Bowls Mol hebben zich bij de Vlaamse Curve Bowls Federatie (VCBF) aangesloten. Hiermee komt de VCBF op een totaal van zeventien aangesloten clubs met een totaal van 205 actieve spelers.
We wensen de nieuwe clubs dan ook veel succes met hun nieuwe werking.

(CV)

1280px Curve Bowls klein

Drie vaste waarden voorgoed verdwenen

|

Innige deelneming aan de familie, die verweest achterblijft.  Maar ook de volkssportwereld verliest door het verdwijnen van deze drie markante personen. 

Enerzijds overleed professor Johan Taeldeman (74).  Als taal- en dialectenspecialist én fervente bolder werkte hij mee aan de Expo-krulbol in verband met typische boldersuitspraken.  We interviewden hem in het juni-nummer van Trend 2005.  Hij somde toen vier redenen op waarom de krulbolsport niet mag verdwijnen.  We herhalen ze hier:

  1. Krulbol is de schoonste volkssport die er is.  Het is een combinatie van handigheid, tactiek en beheersing. Er zit heel veel variatie in het spel.
  2. Tijdens het spel is er tijd om te babbelen, om grapjes te maken.
  3. De boldersterminologie is rijk aan uitdrukkingen en dialectwoorden die elders nog maar weinig gebruikt worden. Het complete leven wordt op de bolbaan geprojecteerd.
  4. Bolsport en dialect helpen tegen de verzuring. De bolsport levert contacten, kennissen en vrienden op die huwelijken en loopbanen overleven.

 De krulbolwereld verloor ook voorzitter en uitbater van de Vierweegse BoldersAlex De Croock (66) was ook een grote paardenliefhebber. Zijn krulbollokaal en bijhorende club vormde vele jaren een vaste waarde op de winterkalender van de Vlaamse Krulbolbond.  Het betrof een private uitbating en zijn overlijden lijdt dus ook tot een sluiting en aldus het wegvallen van een krulbollokaal met drie overdekte banen. De op 11 februari 2018 geplande VKB-bolling is geannuleerd en de club zet haar lidmaatschap stop.

 De staande wip schutters verloren Vic Van Bruyssel (68), trouwe schuttersvriend van Wintam Sint Sebastiaan en afgevaardigde van de KNBBW.   Tevens schoonvader van Bram Uvyn, secretaris KNBBW.

 (HC)

Johan Taeldeman 2005 klein

"Johan Taeldeman in actie op de bolbaan bij café Koffiekan (mei 2005)."

Creatief-Sportief boven de doopvont

|

Donderdag 2 november 2017

Beveren-Waas – In sporthal ’t Zillebeek te Beveren is er een nieuwe schaarbaankegelclub boven de doopvont gehouden en werd met de naam Creatief-Sportief gedoopt. Een groepje spelers die twee wekelijks een balletje kwamen gooien, onder impuls van enkele leden van de Beverse kegelclub, hebben nu een clubje opgericht. De leden zijn ondertussen aangesloten bij de Vlaamse Kegelsport Federatie (VKF) als afdeling van de Beverse kegelclub.

(CV op basis verslag Leonard Van Overmeire)

kegelclub Creatief Sportief klein

Deze groep mannen gaan zich tweewekelijks uitleven op de kegelbaan ’t Zillebeek.”