VlaS - Vlaamse Traditionele Sporten vzw

Vrees wordt werkelijkheid: ’t Keunekot is niet meer

Sijsele, mei 2018

Dreigt de bekende en traditierijke krulbollocatie ’t Keunekot in Sijsele te verdwijnen? Voorzitter Gaston Coene die na 30 jaar besloten had zich niet langer te engageren, gaf de uitbating in handen van Benedict Stael. Benedict had via z’n zaak De Knotwilg in Oostkerke reeds enige voeling met volksspelen en zag dit als een mooie kans om zijn activiteiten uit te breiden. Ook de krulbolders haalden opgelucht adem, zo konden zij hun favoriete sport op regelmatige basis blijven beoefenen op deze bijzondere locatie. Zeker met ons grillig Belgisch weertje is een overdekte krulbollocatie een echte trekpleister. En zo dik liggen deze nu ook weer niet bezaaid in Vlaanderen.
Echter, en tot grote spijt van de krulbolders, werd het engagement niet meer ingevuld zoals voorheen. Langzaamaan doofde de vlam uit, ’t Keunekot werd steeds minder gebruikt. Dit met uitzondering van de dinsdagmiddagen waarop nog steeds een 70-tal krulbolders de weg naar Sijsele vonden. Maar zowel het pand als de werking verloren hun oude glorie en raakten in verval.
De bestuursleden van de krulbolders Eenieders Vrijheid en Welzijn en de Konijnenbolders konden zich moeilijk vinden in de aanpak van de nieuwe uitbater. Zo was er een te hoge huurprijs die Benedict aan de krulbolders vroeg voor het gebruik van de accommodatie. Na een jaar is het zover gekomen dat de krulbolwerking in ’t Keunekot volledig stilligt. Iets wat VlaS, net zoals de krulbolders, natuurlijk ten zeerste betreurt.
Is dit nu het einde van ’t Keunekot, een plaats doorspekt van traditie? Valt dit uithangbord van onze Vlaamse volkssporten hiermee weg? Nadat VlaS van deze situatie op de hoogte gebracht werd, namen we contact op met de stad Damme. Hierbij bekijken we hoe ’t Keunekot nog een toekomst gegeven kan worden. Een krulbollocatie met zoveel geschiedenis en waar tot voor kort nog door zoveel spelers gebold werd, mag niet verloren gaan. VlaS deed een voorstel aan stad Damme waardoor ’t Keunekot heropwaardeerd kon worden als krulbollokaal en als opleidingscentrum traditionele sporten.

(PL)

Keunekot binnenbanen klein

foto: “Dankzij de overdekte krulbolbanen kon men het ganse jaar door krulbollen in ‘t Keunekot .”

 

Keunekot30mei18 klein

foto: “’t Keunekot, Sijsele – 30 mei 2018"