VlaS - Vlaamse Traditionele Sporten vzw

Hoofdman Geert Leys

Nieuw beleid St. Andries St. Sebastiaan

De Koninklijke Handbooggilde Sint-Sebastiaan Sint-Andries (opgericht in 1833) heeft vorig jaar Geert Leys als nieuwe hoofdman ingewijd. Als zoon van wijlen Pieter Leys, die 40 jaar hoofdman bleef en de huidige accommodatie in de Koude Keuken realiseerde, is hij wellicht uit het goede hout gesneden. Dat blijkt reeds uit het ledenaantal dat sterk gestegen is. We bezochten de nieuwe hoofdman en stelden hem enkele vragen.

Je vader is overleden in 2009. Is dat de aanleiding geweest voor jou om terug actief lid te worden?

Vroeger was ik lid als jeugdschutter. Met een groepje van een tiental jongens schoten we regelmatig onder begeleiding van mijn vader. Soms schoten we tot onze vingers pijn deden en onze armen blauw zagen. Eens ik met de volwassenen meedeed, merkte ik dat het trage gebeuren mij niet kon boeien. Er was te veel wachttijd tussen twee schietbeurten. Daarna kwam ik lange tijd één keer per jaar naar de gilde. Na het overlijden van mijn vader werd mij gevraagd om hem als hoofdman op te volgen. Ik heb dat afgewezen want ik was niet eens echt lid en had daar ook geen tijd voor gezien mijn activiteit in de voetbalsport (Cercle Brugge).

Geert Leys Terras gildenlokaal St Andries SS 2018 klein

‘Het ruime terras van de gilde Sint Sebastiaan Sint Andries, met zicht op de twee open wippen.’

Het ledenaantal van de gilde schommelde al jaren rond de veertig en daalde in 2014 plots naar minder dan twintig. Nu is het gestegen met een piek van 67 in 2017 en dit jaar 46 leden. Kan je dit toelichten?

De kentering is er gekomen toen een bestuurslid voorstelde om naast de vaste zaterdagschieting, ook de dinsdagavond clubschieting te geven. Ze vroegen mijn hulp om dat in gang te steken. We verstuurden zo’n 150 uitnodigingen rond naar mensen van wie we dachten dat dit hen zou kunnen interesseren. Ook de scoutsvereniging Savio, die haar activiteiten vlakbij ons gildelokaal heeft, werd gecontacteerd. De respons was hoog en op de nieuwe schietavond vierde ambiance hoogtij. Een aantal mensen sloten aan uit sympathie wat ons ledenaantal nog meer deed stijgen. Die zijn nu weggevallen. Het lidgeld in onze gilde is toegankelijk voor iedereen en bedraagt slechts 75 euro per jaar. Trouwe leden worden beloond want vanaf dertig jaar lidmaatschap hoeven ze geen lidgeld meer te betalen.

Er zijn geen vrouwen onder de leden. Kunnen vrouwen lid worden? Waarom niet? Of waarom zijn er geen vrouwen lid?

Onze gilde is zoals heel wat andere Brugse schuttersgilden enkel op mannen gericht. Mannen onder elkaar kunnen zich gemakkelijker ontspannen en amuseren. Als er ook maar één vrouw bij is, steekt haantjes gedrag de kop op. Mannen onderling hoeven zich dan minder in te houden betreffende taalgebruik en kinderachtig gedrag. Sommige vrouwen laten hun man niet graag alleen naar verenigingsactiviteiten gaan waar andere vrouwen zijn. Zij moeten zich geen zorgen maken wanneer hun man naar onze schuttersgilde komt.

Er zijn ook geen jeugdleden. Zijn jeugdleden toegelaten-vanaf welke leeftijd? Is het de bedoeling om in de toekomst een jeugdwerking uit te bouwen?

Dat zou kunnen maar dat is nu nog niet aan de orde. We zijn nog bezig met de gilde terug op poten te zetten. In elk geval zou je met een ‘bendetje’ (Brugs voor groepje) moeten kunnen starten. We zouden ook daarvoor kunnen putten uit de jongens-scoutsvereniging Savio.

Zijn jullie tevreden met de accommodatie in de Koude Keuken (die bestaat uit twee open wippen verbonden door gaanderijen plus een kantine voorzien van een groot terras dat volledig is afgeschermd voor vallende pijlen, dit midden een bosrijk park).

We zijn zeer tevreden met deze prachtige ligging. Ons lokaal kreeg recent een nieuw rieten dak. Om onze winterschietingen op de liggende wip aangenamer te maken, willen we uitbreiden met een liggende wip zaal. Het concept hiervoor ligt klaar, maar de realisatie is nog niet voor direct. Het kan nog een hele tijd duren eer budget en vergunningen rond zijn. Nu schieten we in de winter op de liggende wip met de deuren van de kantine open, van binnen naar de wip die buiten staat opgesteld.  

Dat we niet over muitwippen beschikken vinden we geen probleem. Tijdens onze zomerschietingen op de open wippen schakelen we al lang geen pijlenrapers meer in. Iedereen gaat zijn eigen pijlen halen. Schutters die nog goed te been zijn, doen dit voor de ouderen. Ze doen dit graag en dat wordt gewaardeerd.

Op een boogscheut van jullie gilde is de schiettoren van de Koude Keuken met twee overdekte wippen. Is Sint Sebastiaan Sint-Andries ook daar actief?

We gaan daar zelden schieten. De sfeer is anders dan op onze clubschietingen in onze eigen accommodatie. Als gilde nemen wij ook niet actief deel aan de schietingen van de KNBBW. Onze leden zijn echter vrij om zich voor gelijk welke beschrijfschieting in te schrijven.

Wat vind je het ideale aantal leden voor jullie gilde?

We zouden graag nog wat meer leden hebben zodat we aan een veertigtal schutters geraken op onze clubschietingen. Vanaf 35 schutters kunnen we onze tweede wip benutten. Om dit te bereiken denk ik dat we meer dan zeventig leden moeten hebben. Een schieting duurt bij ons drie uur. De wachttijd tussen twee schietbeurten varieert (plusminus 10 minuten). Dit is niet enkel afhankelijk van het aantal schutters maar ook van het weer. Bij mooi weer mag dat gerust wat langer zijn.

Is jullie gilde eerst en vooral een sportclub voor het boogschieten op de staande wip of eerst en vooral een ontmoetingsplaats voor gelijkgezinden of een serviceclub?

Het wipschieten zelf is van gelijkwaardig belang als de ontmoeting. Het doet me plezier dat heel wat nieuwe schutters meteen de gesofisticeerde compoundbogen aankochten en met erg veel motivatie onder de wip staan. Maar even belangrijk als de focus tijdens het mikken is de ontspanning. Tijdens de schieting zijn diverse elementen voorzien om een ontspannen sfeer te bekomen. Zo hebben we de trofee ‘Danny Faes’ waarbij de schutters die ‘lek’ geschoten hebben (niets afgeschoten), samen als ‘lekkers’ op de foto moeten en een wedstrijdje munt gooien moeten doen waarvan de opbrengst aan de (vrijwillige) barman wordt afgestaan. Daarnaast is er ook de ‘Après’, een mand die op willekeurige plaats rond de staande wippen wordt geplaatst. De schutters wiens pijl daarin valt, krijgt een bak Duvel (dit komt slechts één of twee keer per jaar voor).

Maar bij Sint Sebastiaan Sint Andries is het niet altijd jolijt. Onze gilde beschikt over een historisch kanon. Deze worden door de verantwoordelijke kanonniers gebruikt op plechtigheden.

(HC)

Geert Leys en Dirk De fauw klein

‘Hoofdman Geert Leys wil van Sint Sebastiaan Sint Andries een bloeiende gilde maken.’